Läs senare

Kommunala skolor har svårare att rekrytera

Lärarbrist95 procent av kommunala skolhuvudmän har haft svårt att rekrytera lärare till lågstadiet och fritids det senaste året. Motsvarande siffra för friskolor är 76 procent. Det visar en analys gjord av Skolverket.

av Niklas Arevik
22 Mar 2017
22 Mar 2017

Analysen ingår i en rapport till regeringen där Skolverket har utvärderat det särskilda statsbidrag som skolhuvudmän har kunnat söka för att öka lärartätheten på lågstadiet och i fritidshemmen.

Resultatet visar att 95 procent av de kommunala huvudmännen har haft svårt att rekrytera, mot 76 procent av de enskilda. När Skolverket jämfört olika kommungrupper med varandra så kvarstår skillnaderna, som alltså är ungefär desamma över hela landet.

86 procent av kommunerna har varit med om ”få eller inga” behöriga sökande till tjänster, jämfört med 65 procent av friskolorna.

Det är också betydligt vanligare att kommuner upplever konkurrens med andra huvudmän vid rekrytering. 92 procent gör det, jämfört med 64 procent av friskolorna.

– Vi kan i dagsläget inte svara på varför kommunala huvudmän upplever mer svårigheter och konkurrens vid rekrytering än enskilda huvudmän. Vi funderar nu på om vi ska gå vidare och göra en djupare analys av detta, säger Linda Jervik Steen, undervisningsråd på Skolverket.

ur Lärarförbundets Magasin