Läs senare

Kommunala skolor kan få kvotera in nyanlända

Nyanlända eleverKommuner ska kunna välja om de vill kvotera in nyanlända elever på populära kommunala skolor och därmed frångå närhetsprincipen. Det föreslår regeringen.

av Lenita Jällhage
06 Mar 2017
06 Mar 2017

Från den 1 februari 2018 vill regeringen införa en tidsbegränsad lag för att motverka boendesegregationens negativa konsekvenser för elever vid skolval – och öka likvärdigheten. Enligt lagförslaget, som nu ska ut på remiss, ska högst fem procent av platserna på en skola kunna vikas för elever i en särskild kvotgrupp. Lagen är tänkt att gälla under tre år.

– Tio procent av skolorna tar idag emot hälften av alla nyanlända elever. Och i ganska stor utsträckning är det skolor som redan från början har tuffa förutsättningar, säger utbildningsminister Gustav Fridolin till TT.

Förslaget liknar den förordning som trädde i kraft för fristående skolor den 1 november 2016 där de fristående skolorna också får ta emot en kvot på max 5 procent med elever som bedöms ha särskilda skäl, exempelvis nyanlända elever. Eleverna som kvoteras in kan gå före andra elever som har stått i den fristående skolans kö. Det är frivilligt för friskolorna att använda sig av kvoten.

De kommunala skolorna ska, enligt förslaget, kunna ta hänsyn till en elevs socioekonomiska bakgrund när de kvoterar in en elev framför en annan som bor närmare skolan. Det kan exempelvis innebära att platsen går till en nyanländ elev.

– I några av de mest segregerade kommunerna är det ett problem att så många av de nyanlända eleverna hamnar på samma skolor, säger utbildningsminister Gustav Fridolin till TT.

I lagförslaget står det dock att kommunerna inte bör begränsa kvoten endast till nyanlända elever då det kan betraktas som etniskt diskriminerande enligt diskrimineringslagstiftningen.

Kommunerna får inte flytta runt elever från socioekonomiskt utsatta områden till andra skolor utan lagförslaget bygger på att föräldrarna gör ett aktivt skolval för sitt barn. Kommunerna förutsätts däremot informera föräldrarna på ett tydligt sätt om möjligheten att välja populära skolor i andra delar av kommunen.

Elever som redan har en plats på en skola får inte flyttas till en annan skola för att bereda plats för andra elever via kvoten.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har angett att kommunerna har visat ett svalt intresse för förslaget om kvotering.

– Nu skickas detta ut på remiss, då ser vi hur stort intresset är, säger Gustav Fridolin, till TT.

ur Lärarförbundets Magasin