Läs senare

Kommunalrådet: Tror inte det går att nå målen

av Lenita Jällhage
23 nov 2016
23 nov 2016
Jacob Björneke (S).

Kommunalrådet Jacob Björneke (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, bekräftar att Linköpings kommun har svårt att leva upp till Skolverkets riktlinjer om barngruppernas storlek.

— Jag tror inte det är möjligt just nu, på grund av befolkningstillväxten, personal- och lokalbrist och att vi är skyldiga att se till barnens rätt att få förskoleplats, säger han.

Linköpings kommun får under läsåret 46 miljoner kronor i statliga bidrag för att minska barngruppernas storlek i cirka 130 av stadens 200 kommunala förskolor. Staden har redan satsat 17 miljoner kronor extra för att öka grundbemanningen på förskolorna.

— När vi sökte statsbidraget åtog vi oss också att sänka barngruppernas storlek, men jag vet inte hur långt vi kommer att nå, säger Jacob Björneke.

Trots att hans partikolleger sitter i regeringen är Jacob Björn­eke kritisk till hur stats­bidraget för att minska gruppernas storlek har utformats.

— Konstruktionen av stats­bidraget är kontraproduktiv. Att staten går in och styr hur pengarna ska fördelas på enskilda avdelningar på förskolor är inte ett uttryck för en balanserad styrning. Mycket av pengarna går åt till administration och det var knappast tanken, säger han.

 

ur Lärarförbundets Magasin