Läs senare

Kommunen gynnar friskolor – anmäls till domstol

FRISKOLORAlliansen i Upplands-Bro har beslutat om extra lokalpeng för fristående skolor och förskolor. Nu överklagar S, V och MP beslutet till förvaltningsrätten.

av Emma Olsson
13 nov 2019
13 nov 2019
Kommunen gynnar friskolor – anmäls till domstol
I Upplands Bro lockas friskolor med hyresrabatter – något som oppositionen i kommunen nu prövar i domstol, lett av bland annat Sara Ridderstedt (MP). Kommunordföranden Fredrik Kjos ser dock inga problem med modellen.

Upplands Bro norr om Stockholm behöver nya skolor och förskolor. Närmare bestämt 23 förskolor och 7 skolor fram till 2025, enligt Mitti. Därför har Allianspartierna tillsammans med Sverigedemokraterna beslutat om ett hyresbidrag, som ska locka privata huvudmän.

Men nu är beslutet överklagat till domstol. Oppositionen bestående av V, S och MP vill att förvaltningsrätten prövar ärendet.

– Vi vill få frågan prövad, om det är förenligt med kommunallagen och en likvärdig skola, säger miljöpartisten Sara Ridderstedt till Lärarnas tidning.

Hon vänder sig mot att kommunen inför generella ersättningsnivåer för fristående aktörer, i stället för att fatta beslut i varje enskilt fall.

– Hur mycket av utbildningsnämndens budget ska gå till det här? Vi har utmaningar i våra kommunala skolor och vill satsa där, säger hon.

Fredrik Kjos (M) är kommunstyrelsens ordförande. Han menar att bidragen gör det billigare för kommunen.

– Vi sätter nivåer som är mycket lägre än vad vi själva klarar att bygga en skola för. Vi har en tro på och vet att de privata aktörerna i många fall är effektivare på att bygga lokaler än vad offentliga aktörer är. De kan bygga billigare, men lokaler som till och med ser mycket sjysstare ut än offentliga skolor. Varför de kan det är en annan fråga, säger han.

Modellen innebär, enligt honom, att friskolan får en ersättning som placerar sig någonstans kring hälften av kostnaden för en kommunal skola.

Och Fredrik Kjos är inte orolig för att beslutet strider mot kommunala konkurrensbestämmelser.

– Vi har kommunala jurister, som har tagit fram förslaget. Jag har fullt förtroende för våra jurister. De är trygga med att det här fungerar juridiskt och jag har ingen annan tro än att de kan juridiken, säger han.

Samtidigt kommer andra rapporter om högre skolpeng för privata aktörer. Dagens Samhälle skriver till exempel att Trelleborg klubbat ett avtal med Internationella engelska skolan kan få extra skolpeng för lokalkostnader, motsvarande fyra miljoner kronor per år utöver ordinarie skolpeng. Enligt tidningen har flera kommuner tackat ja till lösningar där företaget tillsammans med fastighetsägare erbjuder nya skolor.

Hur mycket pengar Upplands-Bro kommer att betala ut för att locka fristående aktörer är inte klart i dagsläget, eftersom man hittills inte fått napp från några privata aktörer.

Och Fredrik Kjos tillbakavisar kritiken om att modellen är svåröverskådlig.

– Det är felaktigt, det skapar otrolig tydlighet att man vet spelreglerna från dag ett. Kritiken är helt enkelt grundad i att vi har olika syn på huruvida det ska finnas valfrihet. Det är en ideologisk kraftig skiljelinje som är otroligt tydlig. Inget annat, säger han.

Sara Ridderstedt säger att det inte är de privata huvudmännen hon kritiserar.

– Miljöpartiet har ett kongressbeslut på att vinster ska gå tillbaka in i välfärden. Och vi är inte friskolefientliga, vi välkomnar dem. Men det är inte samma sak som att betala deras hyra, säger hon.


FÖLJ OSS GÄRNA PÅ INSTAGRAM!

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin