Läs senare

Kommunen riskerar böter – elevgrupp styr skola

STÖKETPajala kommun riskerar en halv miljon i böter för stökiga Centralskolan. En handfull elever ligger bakom hot och kränkningar mot andra elever – och mot lärare.

av Emma Olsson
26 nov 2019
26 nov 2019
Kommunen riskerar böter – elevgrupp styr skola
En handfull bråkiga elever gör att andra elever inte vågar gå till Centralskolan i Pajala. FOTO: TT

Centralskolan i Pajala fick negativ uppmärksamhet när SVT avslöjade att barn stannar hemma, av rädsla för stökiga elever. Men lärare drabbas också av bråken.

– Det är verbala kränkningar och i något fall hot riktade mot personal eller egendom, säger Sara Ylipää, Lärarförbundets skyddsombud på Centralskolan.

I Skolinspektionens rapport står bland annat att lärarna låser klassrummet under lektion, för att hindra att deras elever och barn från andra klasser kommer och går.

Sara Ylipää säger att en lärare slutat, men kommit tillbaka. Elever har blivit avstängda, och för några elever gäller ”omfattande enskild undervisning”. Andra åtgärder är tvålärarsystem och smidigare inrapportering av kränkningar.

Bakom bråket står en liten grupp elever.

– Lärarna har en utmanande situation då vi har elever som vi inte når. Det handlar om en handfull elever som inte befinner sig i undervisning utan vistas mycket i korridorerna. De yngre eleverna ser upp till de äldre och tar efter deras gränslösa beteende. Skolan har omfattande samarbete med socialtjänsten och olika vårdnadshavare, men når inte ända fram alla gånger, säger hon.

Skolinspektionen slår fast att bristerna i trygghet och studiero pågått under lång tid, och att lärarna inte gör tillräckligt för att återställa ordningen på Centralskolan.

– Det har skett många täta personalbyten i flera klasser och det har påverkat elevernas trygghet och tilltro negativt. Vi har inte heller fullt ut lyckats med att få en samsyn i personalgruppen då flera kollegor är nya och en del saknar lärarutbildning, säger Sara Ylipää.

Sara Ylipää.

Skolchefen Leif Rönnbäck har suttit på sin post sedan i höstas. Han säger att situationen var känd långt innan dess.

– Jag har tittat tillbaka och jag ser att det har stuckit ut tidigare, men det har ökat de sista två åren, det har blivit många fler, säger han.

Däremot vill Leif Rönnbäck inte dra några särskilda slutsatser om varför just Centralskolan, en 4-9-skola med cirka 200 elever, är drabbad.

– Det vore fel av mig att göra i det här skedet. Vi jobbar på bred front med de här sakerna. Elever, politiker, jag som skolchef,  elevhälsa, föräldrar, rektor, lärare och mentorer. Vi jobbar med kuratorer, med en psykolog som kommer att börja jobba efter jul. Varje kränkning är en för mycket, säger Leif Rönnbäck.

Skolinspektionen skriver att det saknas fungerande ordningsregler på skolan. Varför är det så?

– Det finns ordningsregler. Men jag har jobbat som skolchef i fyra månader, och kan inte alla detaljer. Det som inte fungerar, det ska vi rätta till, säger Leif Rönnbäck.

Pajala kommun har fram till slutet av mars att komma tillrätta med bristerna.

Centralskolan i Pajala. FOTO: pajala.se

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin