Läs senare

Kommunens krav: inga förskolor utan förskollärare

För att säkerställa att förskolorna uppfyller sitt pedagogiska uppdrag har Nacka kommun beslutat att införa sanktioner mot de förskolor som helt saknar förskollärare.

25 sep 2013

I skollagen står det tydligt att en förskola måste ha förskollärare anställda för att kunna bedriva verksamhet enligt läroplanen. Ändå finns det förskolor i Sverige som inte har några förskollärare anställda.

Nu tar Nacka kommun utanför Stockholm tag i saken genom att införa sanktioner mot förskolor utan förskollärare. Förskolorna kommer att få en anmärkning av kommunen och sex månader på sig att anställa minst en förskollärare.

Om det inte sker uppmanas förskolan att ansöka om tillstånd att bedriva det som kallas ”pedagogisk omsorg med lokal”, det vill säga en förskolliknande verksamhet utan krav på att följa läroplanen för förskolan.
Inkommer ingen ansökan kommer Nacka kommun att avveckla förskolan.

– Detta är en viktig åtgärd för att säkra förskolornas kvalitet och förskollärarnas yrkesroll. Nu får vi en form av varudeklaration där det blir tydligt att det som kallas för förskola verkligen uppfyller sitt pedagogiska uppdrag, säger Linda Norberg, ordförande i utbildningsnämnden i Nacka i ett uttalande.

Anna Tornberg, ombudsman på Lärarförbundet, reagerar positivt på Nacka kommuns agerande.

– Det är bra att de tar lagen på allvar, säger hon.

ur Lärarförbundets Magasin