Läs senare

Kommunens krav på Waldorfförskolor: ”Visa hur ni är digitala”

DIGITALISERINGSveriges Waldorfförskolor vill vara skärmfria. Nu har Stockholms stad, för första gången sedan läroplanen reviderades, krävt att tre Waldorfförskolor ska visa att – och hur de använder digitala verktyg i utbildningen.

av Lenita Jällhage
26 nov 2019
26 nov 2019
Kommunens krav på Waldorfförskolor: ”Visa hur ni är digitala”
Regeringen har inga planer på att tillåta undantag från den nya läroplanen som säger att förskolor ska vara digitala – men Waldorfförskolorna tänker fortsätta stå på sig, säger Geseke Lundgren.

Stockholm stad beslutade den 19 november, efter en tillsyn, att förelägga huvudmannen Johannes Waldorfförskolor att de måste se till att barnen på den ideella föreningens tre förskolor ska ha ”möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker såväl digitala som andra”.

– De har beskrivit att de inte har tillgång till digitala lärverktyg. Och de har inte kunnat visa för oss hur de förmedlar detta till barnen på annat sätt genom sin pedagogik, säger Anna Rydin, enhetschef på förskoleavdelningen på Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

Huvudmannen Johannes Waldorfförskolor har nu fram till 20 februari 2020 att rätta till bristerna.

Mari Flanby är styrelseledamot för Johannes Waldorfförskolor.

– Vi har inte hunnit besluta ännu hur vi ska agera. Vi måste sätta oss ned med personalen och diskutera. Det är många saker som vi måste ställa emot varandra. Inte minst att föräldrarna har valt oss av en anledning och de stödjer oss till 100 procent i den här frågan, säger hon.

Den reviderade läroplanen för förskolan började gälla den 1 juli. I den framgår bland annat att barnen ska ges förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens och att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och teknik såväl digitala som andra. Barnen ska också utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen, förstå riskerna och kunna värdera informationen.

Men det står ingenstans specificerat att barnen ska använda just datorer, ipads, eller kameror eller liknande digitala verktyg för att ”utveckla adekvat digital kompetens”.

– Nej det står ingenstans i läroplanen, men det står i läroplanen att de ska lära sig använda digitala verktyg. I min värld, som läroplanen är skriven, blir det väldigt svårt att tillgodose de här lagtexterna utan att tillhandahålla skärmar, säger Geseke Lundgren, ordförande Riksföreningen Waldorfförskolornas samråd.

Eftersom majoriteten av de 78 Waldorfförskolorna i Sverige vill fortsätta att vara skärmfria förskolor har Geseke Lundgren skrivit brev till utbildningsminister Anna Ekström och begärt undantag genom att beskriva hur man genom sin pedagogik ändå förbereder barnen att klara av den digitala utvecklingen.

–   Vi arbetar intensivt på att kunna bli mer tydliga att visa hur vi förbereder barnen att klara av det digitala och bli förmögna att hantera digital verksamhet för en senare sund användning av sociala och digitala medier och verktyg, säger hon.

Anna Ekström har genom ämnesrådet Christer Laursen Tofténius på Utbildningsdepartementet svarat att regeringen inte har för avsikt att undanta någon förskola med viss inriktning eller pedagogik från vissa delar av läroplanen.

Geseke Lundgren har för avsikt att på nytt kontakta utbildningsdepartementet i frågan. Mari Flanby anser att den pedagogiska valfriheten i förskolan blivit allt mer begränsad i Sverige på senare år.

– Det bekymrar mig att det inte finns någon pedagogisk valfrihet längre utan bara ekonomisk valfrihet ifall du vill vara stiftelse, ideell förening osv. Politikerna försöker forma in oss ganska hårt så det gäller att vara lite modig. Det har blåst om oss tidigare. Vi firar 100 år i år och hitintills har vi stått upp för vår pedagogik, säger hon.

Den analoga ­föräldrarörelsen

LÄS MER OM DIGITALISERINGEN I FÖRSKOLAN HÄR!

ur Lärarförbundets Magasin