Läs senare

Kommuner drar ned på fritidspedagoger

En av fem kommuner minskar, tar bort eller överväger att krympa fritidspedagogtjänsterna. Det visar en enkät som Lärarnas tidning har gjort.

18 apr 2011

Den 1 juli träder den nya skollagen i kraft. Då skärps kraven på att fritidshemmen ska stimulera elevernas utveckling och lärande.

En månad senare börjar Skolverket legitimera landets lärare och förskollärare.

Men fritidspedagogernas yrkesansvar omfattas inte av någon legitimation. De har heller inte fått fortbilda sig i Lärarlyftet och utbildningen till yrket, som föreslogs utökas till fyra år, kortades till tre.

Den styvmoderliga behandlingen har fått fritidspedagoger att bilda nätverk, skriva debattartiklar och varna för att yrket är på väg att dö ut.

Lärarnas tidning har frågat lokalavdelningarna inom Lärarförbundet om kommunerna har dragit ner på fritidspedagogernas tjänster eller planerar att göra det.

Av de 153 lokalavdelningar som har svarat säger 31 (20 procent) ja.

Det kan gå till som i Vänersborg där ett tjugotal fritidspedagoger i januari förra året uppmanades söka tjänstledigt på deltid i två år. Ärendet är nu föremål för en tvisteförhandling i Arbetsdomstolen.

Eller som i Ystad där arbetsgivaren har varskott facken om att man kanske tänker dra ner antalet timmar av ekonomiska skäl.

I Varberg, Köping och Vellinge passar kommunen på att minska eller ta bort tjänster när en fritidspedagog går i pension eller slutar av andra skäl.

I Höganäs och Timrå (se artikel till höger) låter man lärare arbeta eftermiddagar på fritidshemmen och där­igenom fylla upp sina tjänster till heltid.

Sparbeting och prioritering av skolan anges som orsaker men också att kommunerna förebereder sig för lärarnas skärpta behörighetsregler och legitimation.

Elva lokalavdelningar uttrycker oro inför framtiden. Bland annat Mullsjö:
— Det kan bli så att kommunen drar ner på oss efter­som vi inte får någon legitimation. Kanske inför man delade tjänster på morgnar och eftermiddagar som inom äldreomsorgen, säger Daniel Magnusson, huvudskydds­ombud och fritidspedagog.

Krav på ökad kompetens

  • Av de 30 800 anställda på fritids har 39 procent en fritidspedagogexamen, 6 procent en lärarexamen och 25,3 procent en förskollärarexamen. Det skiljer mycket mellan kommunerna. Ljusnarsberg har inte en enda fritidspedagog.
  • Skolinspektionen slog i en rapport i höstas fast att kommunerna måste bli bättre på att säkerställa att det finns fritidspedagogisk kompetens på fritidshemmen.

Start för ny utbildning

  • I höst startar den treåriga utbildningen till grundlärare med inriktning fritidspedagogik (180 högskolepoäng).
  • De ämnes- och ämnesdidaktiska studierna ska omfatta 90 poäng, varav 60 i fritidspedagogik och totalt 30 i ett eller två praktiska eller estetiska ämnen.
  • I de senare kan fritids­läraren bli legitimerad.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin