Läs senare

Kommuner för dåliga på att fånga upp avhoppare

Granskning Kommunerna har ett ansvar för att fånga upp och erbjuda stöd och sysselsättning till de ungdomar som inte börjat eller har hoppat av gymnasieskolan. Men det uppdraget sköts inte som det ska överallt. Det förekommer att ungdomar inte kontaktas alls, visar en granskning som Skolinspektionen gjort.

31 aug 2018

Ungdomar utan gymnasieutbildning löper stor risk att bli långtidsarbetslösa och därför har kommunerna ett så kallat aktivitetsansvar. Syftet är att motivera ungdomarna att börja plugga igen. Skolinspektionen ser dock att flera av de 30 granskade kommunerna saknar styrning och tempo i sitt arbete.

Det kan dröja flera månader innan berörda ungdomar får ett telefonsamtal och värsta fall etableras ingen kontakt över huvud taget. Skolinspektionen pekar vidare på att flera av kommunerna har ett för smalt utbud av insatser.

Andra halvåret 2017 var 95 000 tonåringar registrerade inom aktivitetsansvaret.

ur Lärarförbundets Magasin