Ingår i temat
Nyanländ
Läs senare

Kommuner klarar inte kartläggning

Alla nyanlända elevers kunskaper ska kartläggas enligt en ny lag. Men kommunerna som tar emot flest flyktingar bryter mot lagen.

12 maj 2016

Sedan den 1 januari är det enligt skollagen obligatoriskt att kartlägga nyanlända elevers kunskaper. Kartläggningen ska följas upp med att rektorn fattar beslut om årskurs och undervisningsgrupp inom två månader från inskrivningen i den svenska skolan.

Men nio av de tio kommuner som i relation till befolkningen tar emot flest nyanlända i skolåldern bryter mot den nya lagen. Det visar en rundringning som Lärarnas tidning har gjort. Bara Laxå uppger att lagkravet uppfylls.

Det handlar om små kommuner, ofta i glesbygd, där Migrationsverket kan upphandla billiga boenden, men där det är brist på behöriga och flerspråkiga lärare samt tolkar och studie handlare. En av kommunerna är Älvdalen.

— Det är omöjligt att klara av lagkravet i det läge vi befinner oss i nu, säger skolchef Lars Lisspers.

Tidigare hade Älvdalen ungefär 800 skolelever.

— I princip över en natt har vi fått 160 nyanlända unga att ordna skolgång för. Det är en jätteutmaning.

Flyktingboendet ligger i en militäranläggning i utkanten av kommunen och utbildningsförvaltningen har fått skicka lärare och språkresurser dit för att hantera den akuta situationen.

— Avsikten är att vi ska slussa ut eleverna till de vanliga skolorna, men det kommer att ta tid, säger Lars Lisspers.

Skolchefer på andra orter vittnar också om hur skolorna måste trolla med knäna för att i en hast säkra undervisning för de många unga asylsökande som kommit. Skolorna får hyra in sig i prästgården, placera klasser i aulan, ta in ungdomar direkt från gymnasiet som lärare och locka tillbaka pensionerade lärare.

Per Theorin, barn- och utbildningschef i Hultsfred:

— 28 procent av kommunens elever är nu nyanlända — och det strömmar hela tiden in nya. Vi klarar inte det nya lagkravet med de här stora flyktingvolymerna. Framåt 2017 kanske vi kommer att vara i fas.

Skolchef Reinhold Näsström i Åsele:

— Prio ett var att flyktingarna skulle få tak över huvudet, prio två att de unga skulle in i skolan så fort som möjligt. Nu har vi börjat med kartläggningarna, men de är omfattande och vi har bara en lärare som jobbar med det här.

På Köpings skola i Borgholm nästan fördubblades antalet elever i höstas, när turistsäsongen var över och Ölands campingar fylldes med asyl sökande familjer. Lena Nilsson är mentor i en 3—5:a med nyanlända elever och ansvarar för kartläggningen på skolan.

— Innan kartläggningen blev ett lagkrav vid årsskiftet gavs det rätt lite tid för den. Men det har blivit en avgörande skillnad. Nu när jag kartlägger sätts det alltid in vikarier eller andra lärare i min klass, säger hon.

Kommunernas tio i topp

Dessa tar emot flest asylsökande barn i åldern 7–17 år, högst andel först: Åsele, Laxå, Ljusnarsberg, Borgholm, Norberg, Karlsborg, Överkalix, Hultsfred, Hagfors, Älvdalen.

Källa: Migrationsverket.

Kräv tid för uppdraget

  • Kartläggningen ska rymmas inom den reglerade arbetstiden. Andra arbetsuppgifter bör plockas bort.
  • Arbetsgivaren kan beordra övertid, som betalas enligt avtal.
  • Nya arbetsuppgifter ställer krav på förberedelsetid och återhämtning. Källa: Lärarförbundet.

Alla artiklar i temat Nyanländ (20)

ur Lärarförbundets Magasin