Läs senare

Kommuner stäms för ökad undervisning

Att öka alla lärares undervisning utan individuell dialog är avtalsbrott, enligt Lärarförbundet. Sollentuna och sex andra kommuner stäms nu i AD.

19 feb 2010

I sju kommuner har centrala tvisteförhandlingar om lärares arbetstid slutat i oenighet. Nu går Lärarförbundet vidare till Arbetsdomstolen (AD). Den första kommun som stäms är Sollentuna. Den tvisten inleddes för ett par år sedan på den kommunala Häggviksskolan.
    Ett kraftigt och snabbt växande underskott hade uppstått i skolans ekonomi, berättar Christina Wibom, ordförande i Lärarförbundets lokalavdelning. För att bromsa utvecklingen inhyrdes en tillfällig chef med ett enda uppdrag — att kapa underskottet. Efter tre månader var han klar.
— Alla kringresurser för elever som behövde extra stöd var borta. Kvar fanns i princip bara ett skelett med en lärare per klass, säger Christina Wibom.
    För att motverka kvalitetsförsämringen beslutade rektorn, utan någon individuell dialog, att höja varje lärares undervisningstid med 2—3 timmar i veckan.
— Att på det sättet ensidigt höja det genomsnittliga måttet för undervisningstiden strider mot kollektivavtalet. Det är huvudpunkten i vår stämningsansökan, säger ­Karin Ernfors, förbundsjurist på Lärarförbundet.

Avtalet medger individuell fördelning av arbetstiden efter individuell dialog. Men har man valt att fortsätta att fördela undervisningstiden på traditionellt sätt gruppvis, så är det inte tillåtet att höja det genomsnittliga måttet.
Karin Ernfors understryker att avsikten med att ta bort den så kallade undervisningsskyldigheten ur avtalet varken var att höja eller att sänka den genomsnittliga undervisningstiden.
    Hon tillägger att en sådan kollektiv förändring som den som rektorn genomförde på Häggviksskolan förutsatte ett lokalt kollektivavtal.
    Sollentunas kommundirektör Ulf Bergh avvisar anklagelserna om avtalsbrott. Han hävdar att kommunen inte gjorde något fel när rektor ökade undervisningstiden för samtliga lärare.
— Men det här är en bedömningsfråga och därför är det väl bra att AD får avgöra vad som gäller, säger han.

När detta skrivs är Lena Grenander, tidigare arbetsplatsombud för Lärarförbundet, den enda på Häggviksskolan som nåtts av beskedet om att tvisten nu dras till AD. Hon är säker på att lärarna är nöjda.
— För oss är detta ett solklart avtalsbrott. Det ska bli spännande att se vad det här kommer att leda till.
    Karin Ernfors räknar med att det kommer att ta åtminstone ett år innan tvisten på Häggviksskolan kommer upp i Arbetsdomstolen.

Sista instansen

  • Enligt medbestämmandelagen kan en part begära så kallad tvisteförhandling om parterna är oense om hur ett kollektivavtal ska tolkas. En sådan förhandling kan föras först lokalt och sedan mellan de centrala parterna.
  • Om parterna inte enas kan frågan föras vidare till Arbetsdomstolen för avgörande.

Sju kommuner

  • Förutom Sollentuna har Lärarförbundet stämt dessa kommuner: Bromölla-Sölvesborg utbildningsförbund, Halmstad, Hylte, Karlshamn, Kävlinge, Västerås.
  • Ytterligare stämningar kan komma senare.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin