Läs senare

Kommuner straffas sällan för stora barngrupper i förskolan

BarngrupperPå sex år har bara en kommun hotats med vite på grund av för stora barngrupper i förskolan. Detta trots att sju av tio kommuner har för stora barngrupper. Det visar en granskning som tidningen Kommunalarbetaren har gjort.

06 apr 2018

Tidningen har tittat på hur ofta det har lett till att Skolinspektionen har utfärdat vite till kommuner och hur ofta stora barngrupper har varit en bidragande orsak till beslutet.  Mellan åren 2011 och 2016 hotade Skolinspektionen med vite i 13 fall. I endast ett beslut har för stora barngrupper pekats ut som en direkt bidragande orsak till de utpekade bristerna.

Beslutet gäller Borås kommun 2014.  I beslutet står att personalen har svårt att hinna planera den pedagogiska verksamheten och det är svårt att genomföra planerade aktiviteter eftersom verksamheten är så belastad.

Vitet sattes till 600.000 kronor, men Borås överklagade och förvaltningsrätten upphävde den del som gällde krav på bättre förutsättningar för personalen, alltså där de stora barngrupperna fanns med.

Att kritik så sällan framförs när det gäller just barngruppernas storlek handlar, enligt Skolinspektionen, om att det inte finns någon lagstadgad gräns för hur stora barngrupperna ska vara.

– Inom vår tillsyn kan vi inte granska annat än det som är lagstadgat, och det finns ingen lagstiftning om hur stora grupperna ska vara, säger Helena Olivestam Torold, inspektör på Skolinspektionen, till Kommunalarbetaren.

I skollagen står att kommunen ska se till att barngrupperna har en ”lämplig storlek och sammansättning”, Skolverkets siffra på max 15 barn per grupp är ett riktmärke.

Läs hela artikeln

Länk till Kommunalarbetarens artikel Få straffas för stora barngrupper.

ur Lärarförbundets Magasin