Läs senare

Kommunerna klarar allmän förskola

Allmän förskola har inte nedfört längre väntetider för plats i förskola och familjedaghem. En ny rapport från Skolverket visar att 94 procent av landets kommuner erbjuder plats inom skälig tid.

08 Okt 2003

Siffran avser förhållandena i september i år. Det är samma andel kommuner som klarade att erbjuda plats då som vid motsvarande tid förra året.

Enligt skollagen ska plats kunna erbjudas utan oskäligt dröjsmål. Fjorton kommuner klarar inte att leva upp till kraven. Här ingår Göteborg och Strömstad som inte karat att följa direktiven sedan 1995.

I Göteborg har kön åtminstone halverats senaste tiden, men vi är inte nöjda förrän köerna helt har försvunnit, kommenterar Skolverkets generaldirektör Per Thullberg.

Rapporten från Skolverket visar att det finns en tendens till att kommunerna koncentrerar intagning till förskolan under hösten. Till exempel är det 26 kommuner som inte kan erbjuda förskolepalts i januari 2004 till barn vars föräldrar anmält behov i september 2003.

Allmän förskola innebär att alla barn har rätt till 525 avgiftsfria timmar om året i förskola. Det beslutet trädde i kraft i år.

BJÖRN ANDERSSON

ur Lärarförbundets Magasin