Läs senare

Kommunpolitiker: Tillåt fjärrundervisning i alla årskurser och ämnen

FjärrundervisningFörslaget om utökade möjligheter till fjärrundervisning är otillräckligt. Undervisningsformen bör tillåtas i alla årskurser och ämnen. Det kräver kommunstyrelseordförandena i 75 kommuner i ett gemensamt upprop.

av Gustaf Rosensköld
07 feb 2018
07 feb 2018

Skolor bör få utökade möjligheter att använda sig av så kallad fjärrundervisning – undervisning som sker via videolänk och där en behörig lärare undervisar elever på distans. Det föreslås i ett betänkande som överlämnades till regeringen i somras.

Förslaget innebär att fjärrundervisning ska tillåtas i fler ämnen och årskurser än vad som är tillåtet i dag. För högstadiet och gymnasiet bör det bli möjligt med fjärrundervisning i alla ämnen förutom de praktisk-estetiska och för låg- och mellanstadiet bör det bli tillåtet för vissa språkämnen, enligt förslaget.

Otillräckligt, menar kommunstyrelseordförandena i 75 kommuner, som nyligen lyfte frågan i en debattartikel i Svenska dagbladet. Fjärrundervisning bör tillåtas i alla årskurser och ämnen, menar undertecknarna, som bland annat pekar på den stora brist på behöriga lärare som ofta slår hårt mot mindre kommuner långt ifrån högskoleorter.

Kenneth Nilsson, socialdemokratisk kommunstyrelseordförande i Örebro och ordförande i arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) utbildningsberedning, är en av de som står bakom artikeln.

– Utredningens förslag räcker inte. Vi kan inte bromsa oss in i lösningarna på lärarbristen, sa han nyligen till Dagens samhälle.

Redan i samband med att betänkandet överlämnades till regeringen i somras gick åsikterna om förslagen isär. Lärarfacken var kritiska. Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand pekade på att utbildningskvaliteten riskerar att sättas på spel.

Johanna Jaara Åstrand.

– Politikerna känner desperation över den akuta lärarbristen. Men jag är rädd att det blir de elever som har det tuffast i skolan som drabbas värst av denna kvalitetsförsämring, sa Johanna Jaara Åstrand då.

SKL och Friskolornas riksförbund tyckte å sin sida att möjligheterna att fjärrundervisa borde bli större än vad som föreslås i betänkandet.

Remisstiden för betänkandet gick ut i början av oktober. När ett lagförslag kan bli klart vill regeringen inte kommentera i dagsläget.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin