Läs senare

Kompetenssatsning på förskollärare i budgeten

FörskolanRegeringen tillför 15 miljoner kronor för att inkludera förskollärare i de nationella skolutvecklingsprogrammen i budgeten för 2017. Även Läslyftet får ett tillskott som ska gå till förskolan.

av Lotta Holmström
19 Sep 2016
19 Sep 2016

Satsningen syftar i första hand till lokal kollegial fortbildning där nya idéer kan prövas direkt i den egna verksamheten. Pengarna är tänkta att utbetalas årligen. Det innebär att budgeten för de nationella skolutvecklingsprogrammen höjs till 144 miljoner per år.

Utbildningsminister Gustav Fridolin säger till Svenska Dagbladet att förskolan historiskt sett inte har prioriterats som en del av skolsystemet. En rapport från Skolinspektionen visade nyligen att begreppet undervisning har en svag ställning i förskolan. Det vill utbildningsministern ändra på.

– Det är viktigt att föreskolepersonalen har goda förutsättningar för att arbeta pedagogiskt med barnen, säger han i ett uttalande.

Satsningen på Läslyftet samt språkutveckling i förskolan uppgår till ytterligare 6 miljoner kronor, vilket ger en budget för Läslyftet på 148 miljoner kronor.

Nationella skolutvecklingsprogram

  • Uppdraget att ta fram nationella skolutvecklingsprogram gick till Skolverket 2015.
  • Som exempel på områden programmen kan omfatta nämnde regeringen styrning och ledning, systematiskt kvalitetsarbete, betyg och bedömning samt nyanländas lärande.
  • I februari 2016 redovisade myndigheten uppdraget för två program: ett kring digitalisering och ett kring att minska administrationen för lärare och rektorer.

ur Lärarförbundets Magasin