Ingår i temat
Almedalen 2013
Läs senare

Kompetenta lärare största framgångsfaktorn för en skola

Kompetenta lärare, fokus på eleverna och delaktighet. Det anser rektorerna är de viktigaste faktorerna för en framgångsrik skola. Det visar en studie som SKL och Institutet för kvalitetsutveckling, SIQ, presenterade på Almedalsveckan på onsdagen.

03 jul 2013

När rektorer på skolor med goda resultat, nöjda lärare och elever och balanserad ekonomi får frågan om vad som kännetecknar en bra skola svarar de: kompetenta lärare. Det visar den studie som SIQ, Institutet för kvalitetsutveckling, har gjort på uppdrag av SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Att ha fokus på eleverna, delaktighet och engagerade lärare är också viktiga faktorer.

När samma rektorer får frågan om vad de vill utveckla och förbättra svarar de bedömningsarbetet, individuell anpassning av undervisningen och generell kompetensutveckling bland lärarna.

Att ha ett systematiskt kvalitetsarbete är inget som rektorerna ser som en framgångsfaktor, samtidigt hamnar just kvalitetsarbetet högt upp på listan över områden som rektorerna vill förbättra.

Det var också mycket kring just det som seminariet i Almedalen kom att kretsa. Flera av de inbjudna i panelen tog upp vikten av att ha ett pågående kvalitetsarbete men pekade också på verkligheten.

– När vi gör inspektioner ser vi ofta att den viktiga dokumentation som lärare gör inte används av rektorerna för att styra och utveckla skolan. Det är framför allt där det måste ske en förbättring, sa Ann-Marie Begler, generaldirektör för Skolinspektionen.

Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund pekade på problemet med att skolor, av olika anledningar, tvingas byta rektorer ofta.

– För att vi ska få en likvärdig skola krävs hållbara strukturer. Men det är svårt att arbeta långsiktigt med så täta byten av rektorer. Jag tror på ett nationellt system som kan följa upp ett strukturerat kvalitetsarbete.
Att hålla fokus på uppdraget var också en fråga som fördes fram, bland annat av Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

– Bristen på en medveten styrning av resurserna är ett problem. Lärare måste få en chans att ägna sig åt rätt saker, sa hon.

I publiken satt Thomas Johansson, förvaltningschef i Landskrona. Han efterlyste en djupare diskussion kring det långsiktiga systematiska arbetet

– Den måste gå från politiker, till tjänstemän på förvaltningen ut till lärarna. Vi måste veta vilka system vi ska ha och varför vi ska använda dem.

Håkan Sörman, vd för SKL, skickade i det sammanhanget en känga till det egna ledet.

– Det är inte alltid helt klara roller mellan politiker och tjänstemän i kommunerna, sa han.

Resultatet av studien kommer att publiceras på www.siq.se.

 

Alla artiklar i temat Almedalen 2013 (8)

ur Lärarförbundets Magasin