Läs senare

Kompromiss om ämnesråd och skolformsnämnder

Lärarförbundets kongress beslutade om flera omdiskuterade ändringar i stadgarna. När det gäller ämnesrådens och skolformsnämndernas ställning nåddes en kompromisslösning.

14 nov 2014

Förbundsstyrelsen ville ersätta termerna ämnesråd och skolformsnämnder i stadgarna med begreppet ”referensorgan”. Det ledde till en oro bland flera ombud om råden och nämndernas framtida ställning. Kompromissen blev en formulering om att ”referensorgan kan utgöras av nämnder för olika skolformer, råd för olika ämnen och särskilda medlemsgruppers intressen”.

Representantskapet döps om till förbundsråd och ska inte fatta beslut om det kommunala avtalet i fortsättningen. Det beslutet överlåts åt en särskild avtalsdelegation med 101 ledamöter som ska vara verksamma inom det kommunala området.

Pensionärskommittén upphör som stadgereglerad verksamhet. En pensionärsmedlem blir valbar som revisor inom avdelningen och på förbundsnivå i uppdrag för pensionärer. Precis som tidigare får två pensionärsmedlemmar delta vid kongressen.

Förbundsstyrelsen ville göra en genomgripande förändring av systemet med valkretsar som utser ombud till kongressen, det nya förbundsrådet och den nya avtalsdelegationen för det kommunala området. Kongressen beslutade om fortsatt utredning av frågan och att förbundsrådet sedan kan fatta beslut om den.

ur Lärarförbundets Magasin