Läs senare

Komvux lever inte upp till elevernas behov

GranskningElever som studerar teoretiska kurser inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå erbjuds inte alltid den flexibilitet och individanpassning som kommuner har skyldighet att erbjuda dem. Det visar en granskning från Skolinspektionen.

av Sten Feldreich
15 feb 2019
15 feb 2019

Alla kommuner har i uppgift att erbjuda ett brett kursutbud, på flexibla tider och med en undervisning som passar individens behov. Men många kommuner har svårt att leva upp till kraven. Många gånger är det organisatoriska faktorer som styr snarare än elevers behov.

Det betyder att elevers möjligheter i hög grad styrs av vilken kommun eleven bor i och hur den kommunen valt att organisera sin vuxenutbildning. Utbildningen och undervisningen behöver i större utsträckning utgå från elevernas behov och förutsättningar, slår granskningen fast.

– Det finns en betydande risk att elever inte påbörjar utbildning, att utbildningen tar lång tid eller att elever inte slutför utbildningen. Det kan leda till att elever går miste om behörighet och möjlighet till fortsatta studier och i förlängningen att arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft inte möts, säger Roland Fallström, enhetschef på Skolinspektionen.

Skolinspektionen har i granskningen besökt 30 kommuner som är huvudmän för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin