Läs senare

Kön inte skäl för att gå före i kön

Kön får inte användas som urvalsgrund när man tar in elever till en grundskola. Det slår Skolinspektionen fast i ett nytt beslut.

01 mar 2016

Den fristående Kulturskolan Raketen i Stockholms kommun får kritik av Skolinspektionen. Skolan valde inför läsåret 2014/15 att tillämpa kön vid sidan om syskonförtur och kötid som en urvalsgrund när de tog in elever till förskoleklass. Det innebar att pojkar kvoterades in trots att det fanns flickor med längre ködatum.
 

Enligt skolhuvudmannen hade det uppstått en speciell situation vid antagningen till just detta skolår. Till den enda klass som skolan skulle ta in elever till hade 17 barn av klassens 24 kommande elever syskonförtur. Av dessa elever var 11 flickor och sex pojkar. Flera pojkar som stod på tur i kön till en plats på skolan tackade också nej.

Skolans huvudman gjorde i det läget bedömningen att det skulle bli en väldigt sned könsfördelning i klassen med 17 flickor och sju pojkar om man inte tog in fler pojkar i klassen.

– Om vi inte hade tagit in fler pojkar så hade det blivit nästan bara flickor i klassen vilket vi ansåg hade varit pedagogiskt olämpligt. Vår profil är kultur, miljö och rättvisa. När det gäller rättvisa så handlar det både om rättvisa mellan olika grupper men även mellan kön. Och då ansåg vi att det står emot jämställdhetsmålen om vi fick flick- eller pojkklasser, förklarar Mario Marx, som är skolhuvudman för Kulturskolan Raketen.
 

Skolan tog därmed in 12 flickor och 12 pojkar. Det ledde till att skolan blev anmäld för att inte ha följt bestämmelserna när det gäller urvalsgrunderna för att ta emot elever till fristående skolor. Och Skolinspektionen har nu gett anmälaren rätt.
 

Erica Ström på Skolinspektionen säger att skolor måste vara öppna att söka för alla elever. Kön anses inte vara ett objektivt och sakligt grundat urvalskriterium. Skolinspektionens krav på skolhuvudmannen att leva upp till författningarna gäller vid kommande antagningar. Beslutet påverkar inte situationen för de flickor som inte kom in på skolan.

– Vi har ingen möjlighet att i efterhand ompröva platser som redan har getts till elever, säger Erica Ström.
 

Skolinspektionen prövar inte ifall flickor som inte togs in på skolan blev diskriminerade, men konstaterar i sitt beslut att kön som urvalsgrund står i strid med värdegrunden i skollagen och läroplanen.

Mario Marx säger att man numera endast använder sig av syskonförtur och kö.

– Vi utgick från den pedagogiska situationen vid just den antagningen och ville pröva det hela men vi förstår att Skolinspektionen har sina förordningar som de inte kan frångå, säger Mario Marx.

ur Lärarförbundets Magasin