Läs senare

Kongressen befäste vår rätt att granska

av Örjan Björklund
08 nov 2018
08 nov 2018
Örjan Björklund
Chefredaktör

Journalister ska granska. Det säger Fredrik Blad, kongress­ombud från Nybro och ordförande i den så kallade redaktionskommitté som under Lärarförbundets kongress i förra veckan skrev ihop den protokollsanteckning som ombuden enades om i den heta tidningsfrågan.

”Redaktionskommittén konstaterar att förbundsstyrelsen var i sin fulla stadgeenliga rätt när de beslutade om nytt redaktionellt program. Beslutet gällande det redaktionella programmet har uppfattats som en inskränkning i det journalistiska uppdraget. Redaktionskommittén vill föra till kongressens protokoll att journalisterna fortfarande är fria att granska förbundet om chef­redaktören bedömer att det är nyhetsmässigt motiverat.”

Så lyder formuleringen i sin helhet och enligt kommittéordförande Blad är det viktigt att ordet granska finns med eftersom förbundet ”inte ska ha något att dölja”.

Vi kommer inte bara att ­skriva om det som är ­positivt och fungerar bra.

Lärarförbundets kongress i förra veckan bjöd på en hel del intressanta beslut med kompromisser i många tunga frågor och om dessa kan du förstås läsa mer i detta nummer av Lärarnas tidning. Och inte bara här. På vår webbplats hittar du längre artiklar och webb-tv från kongressdagarna, med intervjuer med kongressombud, nyvalda styrleseledamöter med flera.

Kongressen är den största och viktigaste händelse som finns för en organisation som Lärarförbundet. Det är då de gångna åren ska utvärderas, den gamla styrelsens arbete skärskådas, nya styrelseledamöter utses och vägen framåt de närmaste åren pekas ut.

Flera av besluten från denna kongress kommer förstås också Lärarnas tidning  att skriva mycket om under de kommande åren. Hur går debatten om ett professionsförbund? Får sänkta avgifter medlemmarna att strömma till? Hur kommer organisationen för medlemmarna i enskild verksamhet att fungera? Vi kommer inte bara att skriva om det som är positivt och fungerar bra, utan också lyfta problem, svårigheter och det som inte riktigt går som det var tänkt. Det är sådant vi journalister gör – och det är också det kongressen beslutat att vi ska göra.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin