Läs senare

Kongressen kickstartade med hetaste frågan

Kongress 2018Lärarkongressen är igång och redan första dagen satte ombuden tänderna i den hetaste potatisen: professionsfrågan.

av Daniel Persson
23 okt 2018
23 okt 2018
Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand invigningstalar på kongressen.

Huruvida Lärarförbundet ska bli ett professionsförbund delar medlemmarna och det är fortfarande mycket osäkert om förslaget går igenom. Särskilt hett gick det inte till på scenen i den stora kongressalen i Lärarnas hus på Stora Essingen på tisdagseftermiddagen. Efter en kortare diskussion i en mindre panel gick ombuden ut för att prata igenom den och andra punkter på dagordningen gruppvis enligt den så kallade rådslagsmodellen.

Johan Bäck, ordförande i Sundbyberg, hör till dem som är för ett professionsförbund.

– Det är absolut läge att verka för en vision som tar oss långt in i framtiden. Det finns en lärarbrist och den kommer att leda till att vi som organisation behöver ta ett större ansvar för vilka vi anser ska få undervisa våra elever. Jag har landat i att vi måste definiera professionen och det gör vi genom att säga att utbildning spelar roll, sa han under diskussionen på scenen.

Han fick medhåll från David Blank från Lärarförbundet Student, som inte tyckte att rädslan för en förvärrad lärarbrist får stå i vägen:

– Vi ska inte anpassa oss efter den situationen vi har i dag i skolan utan sträva efter något bättre. Styrkan i det här förslaget är att det leder till en förbättring, vi vill att varje barn ska möta en behörig lärare.

Linda Enström från Sundsvall lät mer tveksam och tryckte på att få in facket i skrift när Lärarförbundet definierar sin identitet.

– Jag tror att de medlemmar vi har vill ha en medlemsnyttig organisation och inte bara ett professionsförbund. I medlemsnyttan ligger grundarbetet. Man pratar om vår identitet här och det är faktiskt ett fackförbund, sa hon.

Anna Olskog, ordförande för Lärarförbundet Umeå, hade också invändningar mot talet om profession.

– Jag har haft jättejobbigt att förstå vad det ordet betyder. Det tycker jag är en problematik i sig, själva ordet. Ibland tenderar vi i det här förbundet att bli för ordrika, vi behöver bli mer distinkta.

Lärarkongressen 2018

Lärarkongressen samlar 259 ombud från hela landet i Lärarnas hus på Stora Essingen i Stockholm. Den pågår mellan tisdagen den 23 och fredagen den 26 oktober. Under tisdagen och onsdagen genomförs diskussioner om förslag och styrdokument och på torsdagen och fredagen hålls omröstningarna. På torsdagen väljs förbundsstyrelsen för de kommande fyra åren. 

En distinkt åsikt om vinster i skolan förde hon med sig från Umeå-avdelningen för rådslaget att behandla.

– Vinster i skolverksamhet har inte varit gynnsamt för vare sig elever, lärare eller samhället i stort. Vi menar att vi inte mött många, ingen nästan, medlemmar som tycker att vinster i skolan är positivt. Därför är det rimligt att Lärarförbundet driver frågan och verkar för att skolverksamhet inte ska få drivas i vinstsyfte, sa Anna Olskog.

Kongressen tar beslut i professionsfrågan på torsdag. Då behövs två tredjedelars majoritet för att förslaget ska gå igenom. En enkät som Lärarnas Tidning har gjort visar att bara 46 procent av kongressombuden har bestämt sig för att säga ja. 22 procent är emot och 32 procent svarar att de inte vet hur de ska rösta.

Tidigare under dagen hade kongressen invigts med tal av Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand och två prominenta gäster. Ordföranden poängterade att ”glädje” är ordet lärarna oftast förknippar med sitt jobb, men att det också finns mycket frustration med en arbetsbelastning som leder till stress och sjukskrivningar.

– Det här bara måste vi tillsammans ändra på. Vi behöver bli ännu fler för att bli ännu starkare, sa hon.

Världslärarfacket Education Internationals generalsekreterare David Edwards ställde sig i pulpeten och målade en bild av en värld där demokrati och det öppna samhället hotas av populister och demagoger. Lärare som ges de rätta verktygen för att göra sitt jobb ser han som ett långtidsverkande vaccin.

– Vi är de vi har väntat på. Vi är mycket mer än kunskapsarbetare, vi är visdomsarbetare, sa han.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) höll inne med politiska utspel i egenskap av statsråd i en övergångsregering. Den ljudligaste applåden från ombuden fick han när han ändå vände sig ”till sådana som jag – politiker” med en uppmaning.

– Håll er borta från professionens diskussioner. Politikers uppgift är inte att berätta för professionen hur den ska sköta sitt jobb.

ur Lärarförbundets Magasin