Läs senare

Konkret om bedömning och betyg

02 Okt 2015


Hur lärare sätter betyg har stor betydelse för elevernas skolgång. Det kan leda till att eleverna lär sig mer och presterar bättre men också tvärtom att eleverna lär sig mindre och presterar sämre. Bedömningen påverkar deras självkänsla och möjligheten att göra framtida val.
Nu tar författaren och forskaren Alli Klapp ett helhetsgrepp på det aktuella området i boken Bedömning, betyg och lärande. Kritiska reflektioner kring de senaste forsknings­resultaten kombineras med konkreta råd för hur lärare kan utveckla sin bedömning och sin betygsättning. Hur förhåller sig bedömning, betyg och lärande till varandra?

Varje kapitel avslutas med praktiska förslag på hur man som lärare kan förbättra undervisning och bedömning.

Titel: Bedömning, betyg och lärande

Författare: Alli Klapp

Förlag: Studentlitteratur, 2015

ur Lärarförbundets Magasin