Läs senare

Konkret om samtal som motiverar

09 jun 2010

Oavsett vilken typ av samtal det gäller — utvecklingssamtal, elevvårdskonferens, föräldrasamtal, personalsamtal eller hälsosamtal — är ett gott samtalsklimat att föredra.
Ett så kallat motiverande samtal kan dessutom hjälpa den man samtalar med att hitta lösningar på sitt problem och ta kontroll över sitt liv.

Det menar författaren Barbro Holm Ivarsson som i en ny bok beskriver metoden Motivational Interviewing (MI), en evidensbaserad rådgivningsmetod.

Boken ger flera konkreta råd om hur metoden tillämpas och innehåller också flera exempel från skolan.

Titel: Motiverande samtal. Praktisk handbok för skolan.
Författare: Barbro Holm Ivarsson.
Förlag: Gothia förlag, 2010.

ur Lärarförbundets Magasin