Läs senare

Konkurrens ger löneskjuts

Privata arbetsgivare höjer lönerna för att komma i kapp de kommunala.

07 okt 2010

I Malmö är lönehöjningar över 5 procent i snitt inte ovanligti årets lönerevision på detprivata området. Ingen arbetsplats har hamnat under 3 procent.
   Marina Hägg är ordförande i den privata sektionen i Lärarförbundets lokalavdelning. Hon har koll på hur löneförhandlingarna för 600 medlemmar på 130 arbetsplatser har gått.
   Jämfört med tidigare är årets utfall gott.
   — Vi har många små arbetsplatser, föräldrakooperativ till exempel, där det funnits en försiktighet att kräva högre löner. De kommunala arbetsgivarna har sprungit förbi dem, berättar Marina Hägg.
   Men nu har de privata företagen insett att de får svårt att konkurrera om personal med dessa löner.
   — Rörligheten bland våra medlemmar ökar också, fler är beredda att byta arbetsplats för att få upp lönen, tillägger hon.Ännu finns ingen sammanställning av årets kommunala lönerevision i Malmö. Men Roine Selind, ordförande i lokalavdelningen, är säker på att slutresultatet blir runt 2 procent, alltså den lägsta nivå som det centrala avtalet medger.
   De privata arbetsgivarnas hantering av lönerevisionen har också förbättrats. Budskapet från Lärarförbundet är att lönesamtal och personalsamtal ska ha en fast struktur.
   — Det är inte något som man avhandlar när man ses i korridoren, säger Marina Hägg.
   Och uppgörelser som innebär att alla får samma höjning godtas inte.
   — Det skickar vi tillbaka. Lönesättningen ska vara individuell.

ur Lärarförbundets Magasin