Läs senare

Könsneutralt ger effekt

ForskningSvenska förskolor synade av internationella forskare.

av Lenita Jällhage
08 jun 2017
08 jun 2017
Genusmedvetet. Låt alla leka med allt. Foto: Colourbox

Förskolebarn som bemöts könsneutralt får en öppnare attityd och väljer inte bort lekkompisar utifrån kön. Det visar internationell forskning som gjorts på svenska för­skolor och som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journal of Experimental Child Psychology.

Forskarna har intervjuat 30 barn från en förskola med normmedveten pedagogik och 50 barn från tre kontrollskolor i samma område i Stockholm.

— Huvudresultatet är att de som går på en förskola med normmedveten pedagogik har mindre könsstereotypa åsikter. De är också mer benägna att umgås med barn av det andra könet än barnen i kontrollgruppen, säger Ben Kenward, lektor i psykologi vid Oxford Brookes University i England och en av forskarna bakom studien.

Studien är relativt liten men eftersom det tidigare har saknats kvantitativa analyser av hur normmedveten pedagogik påverkar barns uppfattningar om kön så ger forskningen ny kunskap.

— Anledningen till att studien är liten är att det finns väldigt få genusneutrala förskolor som kvalificerar sig för att bedriva en sådan här pedagogik på ett målmedvetet sätt, säger Ben Kenward.

I Stockholm finns ett par sådana förskolor, Egalia och Nicolaigården, där pedagogerna arbetar på ett systematiskt normmedvetet sätt med att inte bekräfta könsrelaterade normer. Det kan exempelvis handla om att inte slentrianmässigt ge flickor komplimanger för deras kläder. Och att använda det könsneutrala hen i stället för hon och han.

Ben Kenward konstaterar att de svenska förskolor som arbetar normmedvetet har väckt intresse utomlands.

— Man kan säga att dessa förskolor har blivit en snackis i internationella medier. Att pedagoger jobbar medvetet med att inte bekräfta barnens kön i språket och i bemötandet är inte jättevanligt internationellt, säger han.

Även om det inte är särskilt vanligt i Sverige heller tror han att pedagoger på svenska förskolor arbetar ”hyfsat medvetet” med hur de bemöter barnen.

— En bidragande faktor är nog att det står uttryckt i läroplanen att man ska behandla pojkar och flickor på samma sätt.

ur Lärarförbundets Magasin