Läs senare

Konsten att vara ödmjukt orubblig

av Charlotta Hemlin
08 dec 2016
08 dec 2016
Charlotta Hemlin är lärare i svenska som andraspråk på Westerlundska gymnasiet i Enköping.
Charlotta Hemlin är lärare i svenska som andraspråk på Westerlundska gymnasiet i Enköping.

Så har jag gjort det igen. Delat en artikel på Twitter utan att riktigt veta vad som står i den.

Vid en första anblick såg den bra ut. Handlade om svårigheten att som lärare både visa närhet och hålla distans, och dessutom var den publicerad på Skolverkets hemsida vilket borde garantera någon form av trovärdighet. Kan man tycka. Snabbt blev den också både lajkad och delad.

I dessa tider av blek och krank eftertanke, då jag själv ofta ­predikar källkritik, kände jag ändå att jag borde sätta mig in i innehållet. Kanske till och med leva upp till det. Vem vet?

Trasslar mig fram till Skolverkets sida för skolutveckling och rubriken ”Skickliga lärare har närhet och visar integritet på samma gång”. Förstår att jag föll för den. Rubriken alltså. Mer än så läste jag väl knappast. Möjligen slank även ingressen med. Där står det att en skicklig lärare inte bara behöver bekräfta eleven och behålla sin integritet utan också ha en föreställning om hur en idealisk lärare bör vara. Lätt som en plätt. Not.

En skicklig lärare ska till och med se in i sina elever.

Artikeln bygger på studien ”Ödmjuk orubblighet” som Per Lindquist, docent i pedagogik vid Linnéuniversitet, har gjort. Själva studien har jag varken läst eller delat. Orkar inte jag, orkar väl heller ingen annan. En rimlig föresats blir alltså att åtminstone ta mig igenom artikeln.

Där betonas vikten av att verkligen se sina elever. En skicklig lärare ska till och med SE IN i dem för att kunna ”blottlägga deras sinnesstämning och tankar”.

Jaha. Som när jag häromdagen berömde en elev (som jag själv inte undervisar) som jag hört sjunga solo och förklarade att jag visste vem hon var eftersom jag stött ihop med hennes farmor och farfar på konserten. Att jag inte kände dem så väl som jag gav sken av avslöjades då hon förvånat såg på mig och replikerade att hennes farfar inte längre var i livet.

Men det var ett försök, tänker jag och läser vidare.

”Lärarna i studien framhåller att en skicklig lärare måste våga visa sig själv, vika ut sig själv, tömma sig själv, ta av sig själv.”

Just ja. Det har jag också försökt. Med inlevelse berättat om vad som hände då jag spolade ner glasögonen i toaletten vilket fick till följd att eleverna tänkte på bajs varje gång de såg mig. Tömma sig själv med bibehållen integritet är en balansakt på hög nivå tänker jag och tar mig an studiens slutsats, så som den presenteras i artikeln.

”Skickliga lärare använder sig inte av närhet ELLER distans, ödmjukhet ELLER orubblighet. Skickliga lärare använder båda blickarna samtidigt.”

Känner mig utsketen nu.

Och skelögd.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin