Läs senare

Konsultrapport om Lärarförbundets tidningar väcker oro

FackligtEn rapport från en konsultbyrå oroar journalistklubben på Lärarförbundet. Ett fackförbund måste ha råd att lyssna på olika röster, i synnerhet ett fackförbund för lärare, säger ordförande Niklas Arevik.

29 nov 2017

På uppdrag av Lärarförbundet har en konsultbyrå gjort en översyn av förbundets kommunikation till medlemmarna. I granskningen ingår förbundets tolv tidningar.

I höst har byrån levererat två rapporter. Journalistklubben vid Lärarförbundet har lämnat en skrivelse till förbundsstyrelsen vid bägge tillfällena.

Niklas Arevik, ordförande för journalistklubben på Lärarförbundet. Foto: Lotta Holmström

Enligt Niklas Arevik, journalistklubbens ordförande, finns en oro för rapportens argument att en organisation inte har råd att låta olika kanaler måla upp olika bilder. Det tolkas som att tidningarnas självständighet är hotad.

– Vi hoppas att förbundsledningen väljer att inte ställa sig bakom det. Ett fackförbund måste ha råd att lyssna på olika röster, i synnerhet ett fackförbund för lärare, säger Niklas Arevik.

Även styrelsen för föreningen Fackförbundspressen, som samlar 20 fackliga medlemstidningar, har i en debattartikel i tidningen Journalisten uttryckt oro för den framtida redaktionella självständigheten på Lärarförbundets tidningar.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand är medveten om oron.

Johanna Jaara Åstrand. Foto: Peter Jönsson

– Inför eventuella förändringar väcks oro. Det har jag respekt för. Men vi är mitt i en process där vi ser över medlemsnyttan och hur vi kan stärka interaktiviteten och dialogen med våra medlemmar och då är det naturligt att vi ser över hela vår medlemskommunikation.

De flesta fackförbund anser att en självständig tidning är viktig för demokratin. Hur ser du på det?

– Vi har en stark demokratisk värdegrund, vi tror på en fri och självständig press och tidningarnas demokratiska roll i samhället. Vad vi kommer fram till för att ta hand om medlemmarnas förväntningar och omvärldens krav på att bli mer snabbfotade och relevanta återstår att se. Förbundsstyrelsen kommer att landa i något som vi tror blir bättre för medlemmarna, säger Johanna Jaara Åstrand.

Någon tidsplan för när arbetet ska vara klart finns inte.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin