Läs senare

Könsuppdelat på statliga myndigheter

24 Apr 2005

Statliga företag och myndigheter behöver ta krafttag för att åstadkomma en jämställd rekrytering. Den slutsatsen drar Jämställdhetsombudsmannen, JämO, i två nya rapporter om granskningen av hur de statliga arbetsgivarna lever upp till jämställdhetslagens krav.

Under 2003 och 2004 har JämO granskat 11 statliga företag, bland annat Lernia AB och 11 statliga myndigheter med tillsynsansvar, bland annat Högskoleverket.

Många av företagen är kraftigt mansdominerade arbetsplatser med många tekniska yrken, medan myndigheterna ofta är kvinnodominerade med många administratörer och handläggare.

– Ett gemensamt drag hos både företagen och tillsynsmyndigheterna är att de säger sig ha svårigheter att rekrytera personal av underrepresenterat kön på grund av för få sökande av det könet, säger Dennis Kullman, utredare på JämO.

– Jag tror att det grundar sig på att man inte tillräckligt har sett över samtliga steg i rekryteringsprocessen. Kravprofilen, annonsen, anställningsintervjun – alla delar måste anpassas om man menar allvar med målet att anställa personal av det underrepresenterade könet.

De statliga arbetsgivarna är på många sätt typexempel för den könsuppdelade arbetsmarknaden. Män dominerar bland chefer och tekniker medan administratörer och stödpersonal till största delen är kvinnor.

– Den starka uppdelningen förstärker stereotypa föreställningar om kön, vilket blir till hinder för en utveckling mot jämställdhet när det gäller löner, arbetstider och föräldraskap. Ett jämställdhetsperspektiv på hela rekryteringsprocessen är därför en nyckelfråga för att bryta kvinnors underordning på arbetsmarknaden, säger Dennis Kullman.

Läs rapporten Vad gör statliga myndigheter? (obs pdf-fil)

Läs rapporten Vad gör statliga företag? (obs pdf-fil

Från löpet

ur Lärarförbundets Magasin