Läs senare

”Korkat och populistiskt väljarfjäsk”

FörskolanReformen med rätt till heltid för föräldralediga är så långt ifrån barnperspektiv man kan komma. Det hävdar förskolläraren Ylva Söderström.

av Niklas Arevik
28 apr 2017
28 apr 2017
Ylva Söderström, förskollärare i Stockholm, anser att reformen om rätt till heltid har påverkat normen för hur länge det är okej att ha sina barn på förskolan.

”Befängt”. ”Korkat”. ”Oerhört populistiskt väljarfjäsk”. Förskolläraren Ylva Söderström är inte nådig i sin kritik mot Stockholms stads beslut att låta föräldralediga ha äldre syskon på förskolan på heltid.

Hon arbetar på förskolan Sälen på Södermalm i Stockholm, som i allra högsta grad har märkt av konsekvenserna av reformen.

– Barnen kommer tidigare och stannar längre. Och det gäller i stort sett alla som omfattas av beslutet. Dessa barn är dessutom i väldigt hög utsträckning närvarande på klämdagar och liknande, säger hon.

Hon anser att fler barn under större del av dagen innebär en högre belastning som långsiktigt kommer att påverka verksamhetens kvalitet negativt.

– Vi har svårare att ta ut planeringstid, det blir högre ljudnivåer och verksamheten blir livligare under en större del av dagen.

Förut ansågs tidig hämtning vara klockan tre. Nu är halv fem tidigt.

Ylva Söderström betonar att reformen har påverkat normen för hur länge det är okej att ha sina barn på förskolan.

– Förut ansågs tidig hämtning vara klockan tre. Nu är halv fem tidigt. Och någon extra personal finns det inte ekonomiskt utrymme för. Det är bara att gilla läget.

En negativ konsekvens som kommit lite i skymundan är dessutom vad reformen inneburit för dessa barn, anser hon.

– De äldre syskonen knuffas bort från familjen och blir ledsna för det. Det är en stor sak att få ett småsyskon, de vill vara hemma och delaktiga i sin familj, men känner sig i stället undanskuffade. Det skapar en sorg hos många barn och är så långt ifrån barnperspektiv man kan komma, säger Ylva Söderström.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin