Läs senare

Kostnaderna för hyrlärare rusar

LärarbristSkolorna och förskolorna i Stockholm och Göteborg köpte in bemanningstjänster för 200 miljoner kronor förra året. Det är en fördubbling sedan 2014.

av Stefan Helte
18 okt 2017
18 okt 2017

Med den tilltagande bristen på lärare, förskollärare och fritidspedagoger växer nu bemanningsbolagen även inom skolområdet (se grafik).

Lärarnas tidning har granskat de 20 kommuner som enligt Statistiska centralbyrån hyrde in mest personal från bemanningsföretag under de senaste tre åren. Mycket av kommunernas inhyrning handlar om vård, omsorg och sociala tjänster.

Så mycket går till hyrlärare

Av de 20 kommuner som lägger mest pengar på bemanningsföretag är det dessa 8 som hyr in mest personal till just skola och förskola.

  • Stockholm 175 miljoner
  • Göteborg 24 miljoner
  • Huddinge 23 miljoner
  • Nacka 12 miljoner
  • Umeå 6 miljoner
  • Örebro 2 miljoner
  • Västerås 2 miljoner
  • Södertälje 1 miljon

Det är framförallt de två storstäderna Stockholm och Göteborg som använder sig av bemanningsföretag inom skolan och förskolan. Inhyrningen handlar om att ersätta alla slags yrkeskategorier, men framförallt pedagogisk personal som lärare, förskollärare, fritidspedagoger, barnskötare, rektorer och förskolechefer. Ofta gäller det korttidsfrånvaro vid sjukdom eller kompetensutveckling, men längre uppdrag förekommer också.

I Stockholm ökade skolorna och förskolorna sina inköp från bemanningsföretagen från 105 miljoner kronor 2014 till 175 miljoner kronor 2016. I Göteborg ökade inköpen från 6 miljoner kronor 2014 till 24 miljoner kronor 2016.

— Kostnaderna har exploderat på senare år. Jag tycker att det är oförsvarbart att så mycket pengar läcker ut till skolbemanningsföretagen, säger Lärarförbundets ordförande i Stockholm Johan Törnroth.

Han menar att Sveriges största stad borde ha en egen vikariepool i stället för att förlita sig på dyra bemanningsbolag.

— Och vi vet att det inte finns några marginaler för oförutsedda händelser ute på skolorna. Lärarna får ofta rycka ut för varandra när de blir sjuka, vilket skapar en orimlig arbetsbelastning.

Personalchef Astrid Gadman på Stockholms stads utbildningsförvaltning säger att en del av skolornas kostnadsökning för bemanningsföretag beror på en ny upphandling med högre priser.

— Det är marknaden som styr. Och vi måste vara beredda att lägga pengar på att ha kompetenta vikarier inne när lärarna blir sjuka, säger Astrid Gadman.

Enligt en intern enkät på ett grundskoleområde i staden har i princip alla skolor mycket svårt att hitta vikarier, särskilt för längre uppdrag. 70 procent av skolorna har en egen vikarielista och på 62 procent hoppar lärarna in för varandra. Ändå använder 84 procent bemanningsföretag.

— Skolorna behöver använda alla sätt de kan för att få tag på vikarier. Så ser läget ut, säger Astrid Gadman.

Varför har Stockholm inte en egen vikarieförmedling?

— Vi har 10 000 lärare och sjukfrånvaron är fem procent en genomsnittsdag. Det motsvarar 500 lärare. Du kan ju tänka dig storleken på en sådan vikarieförmedling.

Staden ska snart starta ett pilotprojekt med egen vikarieförmedling i ett grundskoleområde. Dessutom innebär budgetförslaget att grundbemanningen i Stockholms skolor ska höjas.

— Det sänker sårbarheten ute på skolorna, säger Astrid Gadman.

Merparten av de kommuner som Lärarnas tidning har kontaktat har inga eller mycket små kostnader för bemanningsföretag i skolor och förskolor. I stället har de ofta egna kommunala vikarieförmedlingar. Som till exempel Malmö, landets tredje största stad, som anlitade bemanningsföretag för mindre än en halv miljon kronor under 2016.

— Vi har kommunicerat till skolorna att de ska vara restriktiva vad gäller bemanningsföretag, berättar kamrer Nicklas Lilja på Malmö stad.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin