Läs senare

Kraftig ökning av anlagda skolbränder

SkadegörelseDe anlagda bränderna i skolor har ökat kraftigt de senaste två åren. Räddningstjänsten rycker dagligen ut för att släcka en eld som någon startat medvetet.

av Daniel Persson
09 okt 2018
09 okt 2018

När lektionerna på Gottsundaskolan i Uppsala skulle ha börjat på måndagen pågick istället släckningsarbetet i resterna av den. Den kraftiga branden totalförstörde två av huskropparna, den tredje har fått svåra rök- och vattenskador. Två minderåriga flickor, som enligt polisen inte är elever på skolan, misstänks för grov mordbrand.

– Det är en skola som betyder så otroligt mycket för så himla många, det är fruktansvärt, säger matematikläraren Julia Kindlund till SR Uppland.

På tisdagen hade de närmare 500 eleverna i årskurs 6 till 9 friluftsdag. Under resten av veckan håller skolan sina aktiviteter på andra platser i väntan på att det ska bli klart var undervisningen ska ske närmaste tiden.

Gottsundaskolan är inte den enda som brunnit nyligen. Räddningstjänsten rycker i snitt ut till en svensk skola varje dag för att släcka en anlagd eld. Lärarnas Tidning skrev 2016 att 7 av 10 lärare har upplevt en brand på sin arbetsplats och att ingen annan yrkesgrupp är lika drabbad.

Sedan dess har det blivit värre. De senaste två åren har antalet anlagda skolbränder ökat med 60 procent enligt statistik från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Avsiktliga bränder på förskolor har ökat 43 procent, men siffrorna där ligger på en mycket lägre nivå. Av samtliga bränder på skolor förra året var 64 procent anlagda. Det är en tydlig ökning de senaste åren, fem år tidigare var andelen 49 procent.

Varför det är så finns inga lätta svar på, säger Björn Björkman, expert på Brandskyddsföreningen.

– Det är nog samhällsklimatet generellt sett. Tittar vi på anlagda bilbränder är det motsvarande kurva. Frågan är: hur mår eleverna i dagens samhälle?

När han intervjuades 2016 sa Björn Björkman att lärare ofta tonade ned brändernas betydelse.

– Det är nog likadant nu, man konstaterar att det brunnit och ställer in lektioner en eller två timmar, sedan fortsätter man som vanligt. Lärarna kämpar väl med att hinna få ihop undervisningen. Det som krävs är mycket mer vuxenpersonal i skolan. Vaktmästare, fritidsledare och städpersonal hjälper till mycket med att fånga upp oron i korridorerna.

Det brinner oftast i socialt och ekonomiskt utsatta områden och det är både pojkar och flickor som håller i tändaren. Lunchen är den absolut vanligaste tiden och toaletten den typiska platsen för anlagda bränder. Den näst vanligaste tiden på dygnet är enligt MSB:s siffror mellan 21 och 22 på kvällen och då oftast i skolans utemiljö.

– Ska man verkligen grovgeneralisera så brukar jag säga att det är pojkgängen som tänder eld utvändigt sen kvällstid, man lutar någon moped mot en vägg och tänder på eller liknande, medan flickorna tänder eld på toaletterna på dagtid, säger Björn Björkman.

ur Lärarförbundets Magasin