Läs senare

Krav på att behörighet ska väga tyngre

Skolor som låter lärare undervisa i ämnen som de saknar utbildning i äventyrar elevernas rätt till likvärdig utbildning. Det menar Skolinspektionen som nu riktar kritik mot en rad skolor för bristande lärarbehörighet och kräver att utbildning ska väga tyngre vid anställning av lärare.

03 Aug 2009

Enligt skollagen är alla skolor skyldiga att använda lärare med utbildning för den undervisning som de i huvudsak bedriver. Vid en granskning av 30 grundskolor som tidigare uppvisat brister på området får 18 av dem återigen kritik för att inte ha åtgärdat bristerna.
– Lärarnas kompetens är mycket betydelsefull för elevernas studieresultat. Vi hade därför räknat med att mer skulle ha gjorts för att se till att eleverna undervisas av lärare med rätt utbildning, säger inspektionsdirektör Marie-Hélène Ahnborg.  

Skolinspektionen rekommenderar samtliga landets rektorer att kartlägga lärarnas kompetens, och att låta behörighet väga tyngre vid schemaläggning än vad som nu är fallet. Man vill också ha tydligare riktlinjer för vad som gäller vid tillsättning av lärartjänster, samt en systematisk kompetensutveckling för befintliga lärare.

Niklas Arevik

ur Lärarförbundets Magasin