Läs senare

Krav på detaljplan för lärares arbete

Lärare ska ha en tydligare planering för sitt arbete. Det slår Förvaltningsrätten fast i en dom som kan få principiell betydelse. Men Stockholms stad överklagar.

11 dec 2014

Bild: Colourbox
Stockholms stad har fått bakläxa på Arbetsmiljöverkets krav att ha tydligare planering för vad lärare gör på den reglerade arbetstiden. Enligt en dom i Förvaltningsrätten måste samtliga lärare i staden ha skriftliga klarlägganden för vilka arbetsuppgifter som ingår i deras uppdrag. Stockholms stad tvingas också betala 700 000 kronor i vite.

Nu överklagar staden ­domen, under ledning av skolborgarrådet Olle Burell (S).

— Vi tycker att det finns delar i domen som är svåra att förstå och som redan regleras i skollag och kollektivavtal. Vi måste få ett klarläggande i de principiella frågorna, säger han.

Enligt Förvaltningsrätten räcker det inte med de insatser som utbildningsförvaltningen i Stockholm har gjort hittills, som att ta fram nya riktlinjer och en checklista till stöd för prioriteringar för lärares ­arbetstider. 

— Vi tolkar domen som att det krävs en arbetsordning där varje enskild lärare ska sitta med sin chef och göra en skriftlig planering för sin arbetstid. I vissa fall kan det vara motiverat, men att sitta med 7 500 lärare, det kanske inte är bästa vägen, säger Olle Burell.

Överklagandet har fått kritik av båda lärarfacken.

— Min största farhåga är att allting blir försenat. Förvaltningen har gjort mycket, men det märks inte i skolorna. De måste vara tydligare och peka med hela handen, säger Ragnar Sjölander, Lärarnas Riksförbunds ordförande i Stockholm.

Lärarförbundets ord­förande i Stockholm, Johan Törnroth, anser också att överklagandet tar onödigt mycket fokus och resurser från arbetet med att förbättra arbetsmiljön. Men själva sakfrågan tycker han är komplex. Samtidigt som lärares arbetsbelastning är för hög, är han inte säker på att en tydligare detaljreglering av arbetstiden är rätt väg att gå.

— Vi värnar om lärares friutrymme och menar att marginalerna runt lärarna måste öka. Det som måste till är mer samtal mellan lärare och chef. Men prioriteringarna under arbetstiden måste lärarna få äga själva, säger Johan Törnroth.

Skolborgarrådet Olle Burell tillbakavisar kritiken om att överklagandet skulle försena arbetet. Utbildningsförvaltningen fortsätter med det som påbörjats för att förbättra arbetsmiljön för stadens lärare, uppger han. Den nya majoriteten har nu också anslagit pengar till detta i budgeten. Men några skriftliga arbetstidsplaner för alla lärare är inte på gång än.

— Vi hoppas få ett annat domslut. Annars får vi förstås rätta oss efter det här, säger Olle Burell.

Om domen kvarstår kan den bli vägledande för både arbetsgivare och fack över hela landet kring hur tydligt en lärare behöver få klarlagt vad som ingår i uppdraget för att leva upp till arbetsmiljö­lagens krav.

Det är långt ifrån säkert att överklagandet leder till en ny prövning. Kammarrätten prövade åtta procent av alla överklaganden i liknande mål under 2013.

Detta har hänt

 • Lärarnas Riksförbund anmälde Stockholms stad till Arbetsmiljöverket 2012, för otillräckliga insatser för att minska lärarnas arbets­belastning.
 • Arbetsmiljöverket ställde i februari 2013 tre krav med hot om vite på 2 miljoner kronor:
  1) Varje lärares arbetsuppgifter ska klarläggas skriftligt.
  2) Risker för olycksfall och ohälsa i arbetet till följd av hög arbetsbelastning måste bedömas.
  3) Arbetstagare och skyddsombud ska vara med i genomförandet av kraven.
 • I november 2013 ansåg Arbetsmiljöverket att Stockholms stad inte uppfyllde krav nummer 1.
 • I november 2014 dömde Förvaltningsrätten Stockholms stad att betala ett vite till staten på 700 000 kronor.
 • Stockholms stad överklagar nu domen till ­Kammarrätten.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin