Läs senare

Krav på höjda lärarlöner på föräldrakooperativ

En uppvärdering av lärarnas löner. Det är huvudkravet när Lärarförbundet nu startar avtalsförhandlingarna med Arbetsgivarföreningen KFO.

27 maj 2014

Inom KFO finns främst förskolor som drivs som föräldrakooperativ, men även grund- och gymnasieskolor som drivs av ekonomiska föreningar och aktiebolag. Lärarförbundet har drygt 3.500 medlemmar inom avtalsområdet.

– Fokus i våra yrkanden ligger på lön. Vi vill att det ska ske en relativlöneförskjutning till lärarnas fördel, säger ombudsman Ulla Persson på Lärarförbundet.

Andra krav som finns med i avtalsyrkandet är en mer rimlig arbetsbelastning, förlängd föräldralön, full lön under Lärarlyft/Förskolelyft och införande av ob-ersättning.

Det tvååriga avtalet löper ut den sista augusti. Förhandlingarna fortsätter efter sommaren.

ur Lärarförbundets Magasin