Ingår i temat
Lärarutbildning
Läs senare

Kraven minskar på lärarstudenter

Regeringen ville höja kraven på lärarstudenterna, men det blir tvärtom. Nästa år ges legitimation till alla med examen, utan lämplighetsprövning under introåret.

17 sep 2013

Bild: Anders G WarneRegeringen har kommit överens med facken och arbets­givarna om tio förändringar som ska stärka läraryrket och skolan. Bland annat ska det införas lämplighetstest vid antagning till lärarutbildningen, men först efter fleråriga försök. Inslaget av bedömning ska också bli tydligare under vfu:n, genom att studenterna betygsätts ­efter en flergradig skala.

Därmed menar man att det inte längre behövs någon prövning av nyblivna lärare under det obligatoriska introduktionsåret. Alltså slopas det lämplighetsintyg som rektor eller förskolechef enligt dagens regler ska skriva efter introduktionen.

Men regeringen väntar inte på att de nya lämplighets­testerna ska införas. Redan till våren eller sommaren ska det räcka med en lärarexamen för att få legitimation, förutsatt att riksdagen fattar beslut efter nyår. Flera årskullar nya ­lärare kommer därmed varken att lämplighetstestas vid antagningen eller under introduktionsåret.

– Visst kan man se det som att kraven sänks under några år, men vi måste ha ett enkelt och begripligt system. Och det är rimligt att förändringen slår igenom fullt ut. Alternativet skulle vara att ha olika krav beroende på när man är examinerad, men det skulle bli för krångligt, säger Bertil Östberg, statssekreterare på utbildningsdepartementet.

Introduktionsåret i sig blir dock kvar, men ska helt inriktas på stöd och handledning när prövningen av lämplig­heten plockas bort. Regeringen betalar huvudmännen en kvarts miljard kronor varje år för att ordna introduktionen och ber nu Skolinspektionen kontrollera att den verkligen genomförs överallt.

Många nyblivna lärare har nämligen inte fått ett godtagbart introduktionsår under sin första anställning — och har därmed inte kunnat ansöka om legitimation.– Så får det inte vara. Huvud­männen har en skyldighet att ordna ett introduktionsår åt alla nyexaminerade och därmed är det en rättighet att få det vid anställning. Det går inte att säga att det är ett vikariat och därmed slippa kravet, säger Bertil Östberg.

Vad gäller de nya reglerna för antagning till lärarutbildningen är det mesta ännu oklart. Nästa år ska ett treårigt försök inledas, för att reda ut vad som ska testas och hur. Först därefter, tidigast 2017, kan det bli tal om att införa nya bestämmelser på bred front.

– Vi tror att lämplighetsprov är bra, men de är inte okomplicerade. De ska definitivt kunna användas för att sålla bort olämpliga sökande, men kanske även för urval. Tanken är att alla behöriga ska prövas, så det handlar också om en hel del pengar.

Den hårdare prövningen under vfu:n ska också först testas på några orter, med start nästa år.

– Vi vill säkerställa att man gör en ordentlig bedömning av studenterna. De som inte klarar målen ska inte bli godkända, säger Bertil Östberg.Tomas Selin, ordförande för Lärarförbundet student, gillar förändringarna.

– Introduktionsåret är viktigt. Det är bra att man understryker att alla ska få en ordentlig introduktion. Den kanske dessutom blir bättre när stressmomentet med prövningen försvinner, säger han.

Tomas Selin tror att lämplighetsprov vid antagningen kan göra att fler fullföljer utbildningen och att tydligare mål under vfu:n kan öka likvärdigheten.

– Men det sker faktiskt en prövning redan nu och kraven måste vara rimliga tidigt under utbildningen — vissa saker utvecklar man under resans gång.

Slopade krav gäller bakåt

  • Beslutet att lärarexamen ska ge rätt till legitimation gäller även retroaktivt. Den som examinerats efter juli 2011 men av någon anledning inte genomgått ett godkänt introduktionsår kan nästa år ändå ansöka om legitimation.
  • Vad som ska gälla för dem som tagit examen före juli 2011, men inte uppfyller det nuvarande kravet att ha arbetat ett år som lärare för att få legitimation, är ännu oklart.

Alla artiklar i temat Lärarutbildning (8)

ur Lärarförbundets Magasin