Läs senare

Krävs minst en förskollärare?

Fråga facketHär kan du ställa frågor om jobbet som lärare. Det kan handla om lön, arbetstider, arbetsmiljö, pensioner, föräldraförsäkring. Eller något helt annat.
Mejla din fråga till jobbfragan@lararnastidning.se. Du kan förstås vara anonym om du vill.

av Stefan Helte
16 Dec 2016
16 Dec 2016

Stämmer det att det måste finnas minst en legitimerad förskollärare per avdelning? Jag tycker att de svar jag har fått hittills är lite luddiga?
Ylva

Svar: Nej, något exakt krav på minsta antalet legitimerade förskollärare per avdelning finns inte.

Enligt skollagen och läroplanen ska undervisningen i förskolan bedrivas av legitimerade förskol­lärare. Förskollärarna ansvarar för arbetet ­i barngruppen och att utvecklingssamtalen sker i enlighet med läroplanens ambitioner.

Utöver legitimerade förskollärare får det också finnas annan personal på förskolan som med sin kompetens bidrar till barnens omsorg och utveckling, till exempel barnskötare.

— Av skrivningarna i skollagen och läroplanen faller det ut att det inte går att ha en förskola utan legitimerade förskollärare, kommenterar undervisningsrådet Magdalena Karlsson på Skolverket.

Om det strider mot lagen och läroplanen att ha en avdelning utan legitimerade förskollärare är mer osäkert.

— Då måste man ställa sig frågan om det går att upprätthålla en god kvalitet genom att en legitimerad förskollärare på en annan avdelning även bedriver undervisningen på den här avdelningen.

ur Lärarförbundets Magasin