Läs senare

Kritik i sociala medier mot Bästa skolkommun

Årets vinnare av Bästa skolkommun Vellinge ligger i botten när det gäller flyktingmottagande. Det har lett till kritik på sociala medier om att Lärarförbundets årliga rankning är missvisande. Med få nyanlända elever blir det lättare att uppnå höga resultat, är ett argument.

15 okt 2015

”Jag var så arg i morse. Klart att Vellinge vann. Kommunen med pengar, föräldrar som är högutbildade och mindre andel flyktingar”. ”Det är inte det minsta imponerande av en kommun att ta emot 1,2 flyktingar/1000 invånare för att sedan stoltsera med en bra skola.” 
 

Det är ett par av flera kritiska kommentarer på Facebook efter att Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun presenterades tidigare i veckan. Några har jämfört resultatet med de kommunlistor som SVT presenterade på onsdagen och som visar hur de flyktingar som är inskrivna hos Migrationsverket är fördelade. Vellinge har tagit emot allra minst flyktingar av alla kommuner.  
 

Lärarförbundet ordförande Johanna Jaara Åstrand bemöter kritiken.

– Den rankning vi har gjort mäter hur väl kommunen har tagit sitt ansvar som skolkommun och som arbetsgivare. Den mäter inte aspekten flyktingmottagande eller hur kommunen som helhet fungerar, säger hon.
 

Hon framhåller också att en del kommuner med högt flyktingmottagande ligger högt på skolkommunsrankningen, och nämner Nybro, Hultsfred och Simrishamn som exempel.
 

Lärarförbundets rankning tar viss hänsyn till flyktingmottagandet. Ett par av rankningens kriterier utgår från ett så kallat likvärdighetsindex som delvis baseras på andelen nyinvandrade elever. I indexet ingår också föräldrarnas sammanvägda utbildningsninvå och fördelningen mellan pojkar och flickor. Några planer på att vikta det indexet högre än i dag finns inte, enligt Johanna Jaara Åstrand.
 

– Nej, för oss väger det tyngre att ha jämförelser som går att följa över tid. Sen behövs det andra typer av jämförelser för att möta de stora utmaningar skolorna står inför, inte minst med tanke på den enorma flyktingströmmen. Vi måste tillsammans med politiker och arbetsgivare vända på alla stenar för att skapa en bättre skola, och då behövs det helt andra insatser än bara vår rankning. 
 

Vellinge har inte bara uppmärksammats för sitt låga flyktingmottagande. Arbetsmiljöverket hotar med vite om kommunen inte åtgärdar lärarnas höga arbetsbelastning. Johanna Jaara Åstrand konstaterar att Vellinge trots sin förstaplats behöver förbättra sig inom en del områden.
 

Det blir alltid debatt kring kriterierna på sådana här listor vad de än handlar om. Är det dags att överge rankningen?

– Nej. En rankning har sina brister men vi vill skapa diskussion och det har vi lyckats med. Det som betyder mest för mig är den vilja till förbättring som jag möter nu när jag åker runt och träffar företrädare för kommunerna, säger Johanna Jaara Åstrand. 

ur Lärarförbundets Magasin