Läs senare

Kritik mot betygssättning

Gymnasielärarna på flera skolor i Skåne måste bli bättre på att diskutera bedömning och betygssättning med andra lärare. De måste dessutom bli bättre på att analysera betygsresultaten i förhållande till de nationella proven.

30 sep 2008

Det tycker Skolverket som under läsåret 2007/2008 har inspekterat sex skånska gymnasieskolors bedömning och betygssättning inom ämnena svenska och historia.
   Friskolorna Procivitas privata gymnasium och Naturhumanistiska gymnasiet i Helsingborg och Lars-Erik Larsson-gymnasiet i Lund samt de kommunala skolorna Polhemskolan och Katedralskolan i Lund och Filbornaskolan i Helsingborg fick alla mer eller mindre allvarlig kritik av Skolverket efter att inspektionen var gjord.
   Allvarligast är kritiken mot Procivitas privata gymnasium. Skolan får bland annat kritik för att man inte är medveten om att elevernas betyg ofta är högre än deras resultat på de nationella proven samt att man inte diskuterar sin bedömning och betygssättning vare sig intern eller externt med andra skolor.
Även flertalet av de övriga inspekterade skolorna får kritik för att de följer upp och diskuterar bedömning och betygsättning för lite.
   Skolorna har nu tre månader på sig att redovisa för Skolverket vilka åtgärder som har vidtagits för att rätta till bristerna.

Johanna Ulrika Orre

ur Lärarförbundets Magasin