Läs senare

Kritik mot lönepotter i Stockholm

Lärare på ett antal Stockholmsskolor med bra elevresultat ska premieras med högre löner. Lärare på några skolor med sämre elevresultat får under avtalets lägstanivå.
Detta strider mot grundläggande delar i en individuell lönesättning, anser Lärarförbundet.

19 okt 2012

Stockholms stad har beslutat att lärarna på åtta skolor ska få i snitt 4,7 procent i löneökning i år, det vill säga 0,5 procentenheter över avtalets lägstanivå som är 4,2 procent. På sju utvalda skolor får lärarna nöja sig med 3,7 procent, alltså en bit under lägstanivån.

Skolorna har valts ut utifrån hur väl de har lyckats med måluppfyllelsen i förhållande till deras socioekonomiska sammansättning.

– Löneläget kan idag skilja sig mellan olika skolor med flera tusen kronor och den skillnaden går inte att motivera utifrån en saklig bedömning. Skolor får gärna ha olika lönelägen men det ska i så fall grundas på ett medvetet arbete och inte på olika kulturer eller slumpen som idag, säger Håkan Edman, grundskoledirektör i Stockholms stad.

Ingen av de skolor som får extra lönepengar tillhör Stockholms höglöneskolor, enligt Håkan Edman. Inte heller tillhör de skolor som får mindre pengar kommunens låglöneskolor.  

Lärarförbundets lokalavdelning i Stockholm kritiserar i ett uttalande ”den grupplönesättning och det pottänkande som Utbildningsförvaltningen ger uttryck för”.

– Motivet till din lön ska inte vara att du är anställd på skola a och inte skola b. Grunden för din lön ska vara din arbetsinsats och kvaliteten i denna, skriver lokalavdelningens styrelse.

Håkan Edman anser inte att modellen strider mot avtalets formuleringar om individuell lönesättning och differentierade löner.

– Rektorerna ska inom ramen för de nivåer vi anger fördela påslagen individuellt. Vi säger inte att de ska lägga ut påslagen jämnt, tvärtom. Man kan tänka sig att någon lärare får en procent och någon annan 8-9 procent på en skola.

Lärarfacken vänder sig också mot att snittet till alla Stockholmslärare inte tycks bli en krona mer än lägstanivån 4,2 procent, åtminstone inte som det är formulerat i stadens pressmeddelande. Men det är inte hugget i sten, enligt Håkan Edman.

– Vi pratar internt om lägst 4,2 procent. Har vi formulerat oss på något annat sätt utåt är det olyckligt, säger han utan att precisera närmare var lönenivåerna i slutändan landar.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin