Läs senare

Kritik mot LR-utspel om kunskapsklyftor

Gapet mellan de sämst presterande niondeklassarna och de bäst presterande har ökat med 30 procent sedan 1999, skriver Lärarnas Riksförbund på DN Debatt. Vad som inte står är att detta bara gäller för de 2,8 procent av eleverna som har föräldrar utan avslutad grundskola.

11 maj 2012

Detta har upprört Danne Nordling, ekonom, fri debattör och tidigare utredningschef vid Skattebetalarnas förening. Han går på sin blogg till angrepp mot Lärarnas Riksförbund.

– De har presenterat statistiken från Statistiska Centralbyrån på ett direkt felaktigt sätt med det tydliga syftet att svärta ner regeringens skolpolitik för att den skapar ojämlikhet och segregation.

Danne Nordling säger att en orsak till att denna lilla grupp elever på 2,8 procent har sjunkande resultat är att den till stor del består av invandrade elever från länder som Somalia och Afghanistan, länder med mycket bristfälliga skolsystem.

– Jag har räknat på resultatutvecklingen för den stora gruppen av elever på 85 procent som är födda i Norden och har en förälder född i Norden och det visar en helt annan bild.

För denna grupp elever har skillnaden mellan den sämsta tiondelen och den bästa tiondelen bara ökat med fem meritpoäng eller 3,7 procent sedan 1999. Inte med 50 meritpoäng eller 30 procent som i den lilla gruppen på 2,8 procent.

Danne Nordling kräver en dementi från Lärarnas Riksförbund.

Zoran Alagic, presschef vid Lärarnas Riksförbund:

– Vi har låtit våra utredare räkna på siffrorna igen och det finns inga fel i dem. Det är bara Danne Nordling som kommit med den här kritiken mot oss.

Han säger också att Lärarnas Riksförbund har velat sätta fokus på eleverna med de allra sämsta förutsättningarna eftersom de annars riskerar att hamna i skymundan när generella trender beskrivs.

Men borde det inte framgått att denna grupp bara utgör 2,8 procent av eleverna och att majoriteten av dem har särskilda förutsättningar?

– Nej, jag tycker inte det. Debattartiklar blir komprimerade och spetsigare och den bild vi ger i debattartikeln är inte felaktig. Går man till själva rapporten finns en mer fullständig beskrivning.

ur Lärarförbundets Magasin