Läs senare

Kritik mot sen corona-reaktion i Örnsköldsvik

coronavirusetRektorer, fackliga representanter och huvudmän håller nu täta möten för att diskutera tänkbara framtidsscenarion ifall coronasmittan skulle slå hårt mot Örnsköldsvik. Men de lokala skyddsombuden är kritiska till att det tog nio dagar att få till ett möte.

av Sten Feldreich
26 mar 2020
26 mar 2020

– Vi skrev ett brev till bildningsförvaltningen den 8 mars att alla inblandade borde mötas och diskutera framtiden med tanke på omvärldsutvecklingen, men först den 17 mars blev ett möte av, säger Camilla Adam, huvudskyddsombud på Lärarförbundet, Örnsköldsvik.

På Höglidenskolan (7-9) i Örnsköldsvik tränar lärarna på att undervisa på distans i förberedelse vid en skolstängning.

– Där tappade vi flera dagar som kunde ha använts till att tillsammans gå igenom hur vi borde informera de grupper i skolan som inte har svenska som modersmål, fundera på hur vi gör med barn där skolmaten är det enda riktiga mål mat de får, eller stämma av skolors digitala förmågor till distansundervisning. Nu blev allt onödigt brådstörtat.

Tur i oturen var att norra Sverige ännu inte drabbats på samma sätt av allmän smittspridning som syd- och mellansverige. Det har bland annat tagit sig uttryck i att Örnsköldsviks kommun låter samtliga avgångsklasser i gymnasiet gå kvar i skolan, medan årskurs ett och två i gymnasiet får distansundervisning.

Men medvetenheten om att läget kan förändras snabbt är stor i Ö-viks skolor. Under torsdagen fick staden dessutom sitt första fall av coronasmitta bekräftat.

– Just nu har vi aningen högre frånvaro än motsvarande tid förra året, men det beror inte på corona utan på att alla följer rekommendationen från myndigheterna och stannar hemma vid minsta tecken på förkylningssymptom, säger Björn Eriksson, rektor på Höglidenskolan i centrala Örnsköldsvik med cirka 300 elever.

I väntan på en tänkbar smittspridning har Höglidenskolan (7-9) passat på att uppdatera lösenorden på alla elevers datorer, eftersom det inte går att göra hemifrån, och kollat av att alla elever verkligen kan ta sig in i de olika digitala system (inläsningstjänst, Digilär, Vklass, O365, mm) man har tillgång till. Lärarna uppmanas att låta eleverna träna på distansundervisning och skolans digitala utrustning har också kompletterats så att allt ska fungera vid en eventuell stängning av skolan.

Stadens rektorer, fackliga representanter, skyddsombud och huvudmän träffas nu, på olika nivåer och i olika konstellationer, flera gånger i veckan. Då diskuteras hur man tillsammans kan hjälpas åt att lösa tänkbara situationer som kan uppstå. Hur en eventuell lärarbrist kan lösas, till exempel.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand tillsammans med lokala ordföranden Johanna Holmström, och huvudskyddsombudet i Ö-vik, Camilla Adam längst till höger.

– Det är en väldig skillnad om en stor innerstadsskola som Höglidenskolan tappar fyra-fem lärare på grund av sjukdom, mot om en byskola med kanske totalt sju lärare skulle tappa fyra-fem lärare, säger Björn Eriksson.

Dialogen mellan alla inblandade är viktig och just nu arbetar man med att ta fram en lista över tänkbara åtgärder som kan behöva vidtas om läget blir svårt framöver.

– Det känns bra att diskutera konkreta frågor och väldigt fint att vi har en samsyn kring hur vi kan stödja varandra.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin