Läs senare

Kritik mot utredningen: ”Religionsfobi som kan få katastrofala följder”

RELIGIÖSA SKOLORRegeringens utredare ser det som svårt att införa ett förbud mot nya religiösa friskolor – men målet är fortfarande att införa ett etableringsstopp.
Lärarnas tidning har samlat olika röster om förslaget.

08 jan 2020
Kritik mot utredningen: ”Religionsfobi som kan få katastrofala följder”
Daniel Färm (t.v.), vill slänga förslaget i papperskorgen och i stället förbjuda alla religiösa friskolor. Bo Nyberg (t.h.) är upprörd över etableringsstoppet.

Bo Nyberg, ordförande i Kristna Friskolerådet, samarbetsorgan för de kristna friskolorna i Sverige, var nöjd ända fram till frågan om etableringsstoppet dök upp i utredaren Lars Arrhenius slutliga förslag. Beskedet kom som en överraskning och gör honom upprörd:

– Det sker utan att utredaren Lars Arrhenius ger någon förklaring på presskonferensen, säger Bo Nyberg, som suttit med i referensgruppen för utredningen.

Lars Arrhenius hänvisade på presskonferensen till att det finns en bedömningsmarginal att varje land utifrån sina kulturella förutsättningar kan pröva frågan om nyetablering av konfessionella friskolor.

– Frågan har aldrig prövats i Europadomstolen utan här tar man fasta på något oprövat och har det som huvudargument för att införa ett etableringsstopp. Hur kan man då godkänna de redan etablerade konfessionella friskolorna men inte nya som söker? undrar Bo Nyberg.

Att utbildningsministern Anna Ekström förklarar det som en politisk kompromiss ser han mer som att regerings- och samarbetspartierna sökt ett kryphål för att försöka få igenom en lagstiftning mot konfessionella friskolor.

– Jag ser detta som religionsfobi som kan få katastrofala följder för människor som inte blir sedda och accepterade. Vem som helst förstår att en grupp som inte får fortplanta sig – den dör ut. Det är som att skapa ett reservat för indianer, säger han.

Bo Nyberg menar att fokus istället borde ha riktats åt att nationellt hitta vägar för att skapa en större tolerans mellan grupper och ta itu med kriminalitet. Han tycker att utredarens förslagen om tuffare granskning och förslag om att alla friskolor måste leva upp till demokratikrav är bra. Men etableringsstoppet ser han som en sorts kohandel mellan partierna där man valt att sälja ut någon grupp.

– Så nu efter att utredningen presenterats tillhör jag en minoritet som ska dö ut. Jag är ju gammal, men det är ju inget lockande framtidsscenarium för andra att satsa på någonting som klassificeras som en museiverksamhet, säger han.


Daniel Färm, chef för den socialdemokratiska tankesmedjan Tiden, var först ut med kritik mot utredningen. Han anser att utredaren Lars Arrhenius gör en kontroversiell tolkning av Europakonventionen. Enligt utredningen så skulle ett etableringsstopp för nya konfessionella friskolor kunna bryta mot konventionen.

Han tycker att regeringen bör slänga utredningens förslag i papperskorgen och i stället ta steg för att förbjuda alla religiösa friskolor, inte bara nya.

”Det står ingenstans i Europakonventionen att Sverige måste tillåta religiösa friskolor som en del av det skolpliktiga och skattefinansierade skolväsendet”, skriver Färm i ett pressmeddelande, enligt TT.


Christina Ridderman Karlsson, chef på Skolinspektionens rättsenhet i Stockholm, anser att underlaget i utredningen är omfattande och gediget gjort och det är generellt bra med en tydlig lagstiftning.

– Det kommer att bli en grannlaga uppgift som kommer att kräva ett omfattande arbete. Vi måste självklart tolka vad demokratipunkterna står för och utreda vilka metoder som vi ska använda vid tillsyn, säger hon.

Christiana Ridderman Karlsson anser att demokrativillkoren blir ett komplement till ägarprövningen och lämplighetsprövningen som görs där Skolinspektionen sedan 1 januari 2019 kan granska den som vill starta en friskola  och tar del av dokument från belastningsregister, hos kronofogden och skattemyndigheten.

Däremot har hon ingen åsikt om hur en etableringsstoppet kommer överleva en juridisk prövning.

– Vi får se var det landar när frågan kommer till lagrådet, säger hon.


Liberalerna driver på för ett etableringsstopp och partiets utbildningspolitiske talesperson Roger Haddad tycker inte att det finns anledning att redan nu släppa det kravet på grund av utredningens invändningar.

– Vår målsättning är ett etableringsstopp, säger Haddad.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin