Läs senare

Kritikern tar emot regeringens besked: ”En tillnyktring”

TIMPLANERNARegeringens beslut att se över timplanerna tas emot med glädje av tungviktaren Hans Albin Larsson, tidigare överdirektör vid Skolinspektionen.
– Det är en tillnyktring, säger han.

av Lenita Jällhage
20 feb 2020
20 feb 2020
Kritikern tar emot regeringens besked: ”En tillnyktring”
Hans Albin Larsson menar att Skolverket sprider desinformation när de påstår att de inte tagit bort nationalsången ur kursplanerna.

Hans Albin Larsson, tidigare överdirektör vid Skolinspektionen, och professor emeritus i historia och utbildningsvetenskap, gav Skolverket stark kritik. Han ansåg att Skolverket hade börjat i fel ände och därför hamnat i ett nästan omöjligt uppdrag. De borde ha uppmärksammat regeringen på de ”anorektiska” timplanerna innan de började med kursplanerna, ansåg han.

Hans-Albin Larsson.

Nu har regeringen alltså valt att ge Skolverket det uppdrag som Hans Albin Larsson efterlyst och Anna Ekström poängterar särskilt vikten av att se över ämnet historia.

– Timplanerna behöver verkligen ses över. Det måste hälsas med tillfredställelse och glädje. Det är en tillnyktring, säger han.

Han anser att det inte fungerar alls i ämnet historia. Det har stått klart i de senaste två kursplanerna. Skolverkets önskan att ta bort Antiken åskådliggjorde bara det galna förhållandet. Men det är inte bara det som är ett problem. Det finns mycket annat som glappar när det gäller ämnet historia, poängterar han.

Hans Albin Larsson hoppas att Skolverket inte bara undersöker möjligen att omfördela timmar från elevens val utan gör en grundlig översyn av timplanen där man prövar om det behövs ett tillskott av timmar i jämförelse med dagens timplan.

Roger Haddad, Liberalernas skolpolitiska talesperson, krävde i oktober 2019, att regeringen skulle initiera ett arbete med att se över timplanen i skolan efter debatten om stoffträngsel i kursplanerna. Han menar att Skolverkets befintliga förslag till kursplaner, som just nu ska granskas och beslutas, inte löser grundproblemet med stoffträngsel utan det krävs ett politiskt beslut.

-Skolverket pekade tidigt att det fanns ett behov av att se över timplanen och fördelningen av tiden mellan ämnen och årskurserna och vi krävde tidigt att detta skulle åtgärdas men regeringen valde då att inte agera.  Vi välkomnar att regeringen till slut backat och insett att det här arbetet måste göras, säger Roger Haddad.

 

 

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin