Läs senare

Kulturskolor i mindre kommuner hotade

besparingarEtt sjuttiotal kulturskolor ser en osäker framtid med i många fall minskade resurser. Det visar en enkät som Kulturskolerådet gjort bland landets kommuner.

27 nov 2018

I 31 kommuner tror kulturskolorna på sparkrav de närmaste fyra åren och sju ser en risk för nedläggning. Mest utsatt är verksamheten i kommuner med färre än 10.000 invånare. Hammarö i Värmland är en av de kommuner som planerar att avveckla kulturskolan.

Kulturskolerådet befarar att kulturskolorna kommer att drabbas när många kommuner nu får försämrad ekonomi, bland annat på grund av uteblivna höjningar av statsbidrag.

– Det oroar mig att många barn får färre möjligheter att utöva kultur, säger generalsekreteraren Torgny Sandgren.

Samtidigt visar rapporten att två tredjedelar av kommunerna har en stabil eller till och med ökad satsning på kulturskolan.

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: