Läs senare

Kungälv måste säkra arbetsmiljön även vid vikariebrist

ARBETSMILJÖVad ska förskollärare göra när kolleger är sjuka och vikarier saknas? Det måste Kungälvs kommun reda ut och beskriva. Annars hotar Arbetsmiljöverket med vite på 75.000 kronor.

av Emilie Stendahl
10 dec 2018
10 dec 2018

Det var som om ”vabruari” aldrig ville ta slut på tre förskolor i Kungälv förra våren. Under flera månader var många sjuka, arbetsbelastningen hög, pusslandet konstant.

– Det stora problemet var att vi inte fick tag på vikarier. Vi fick lägga väldigt mycket kraft och energi på hur vi skulle lösa dagen på morgonen, samtidigt som vi hade barn på plats, sammanfattar Cecilia Åhman, förskollärare och arbetsplatsombud för Lärarförbundet på Björkängen, en av de berörda förskolorna.

Situationen ledde till att de lokala huvudskyddsombuden för Lärarförbundet och Kommunal gjorde en så kallad 66a-anmälan till kommunen och begärde att arbetsgivaren skulle åtgärda bristerna i arbetsmiljön, vilket Lärarnas tidning skrivit om tidigare. Ett resultat av anmälan var att en dialog inleddes på förskolorna kring hur personalen ska agera när vikarier uteblir.

– Vi har och stött och blött vår handlingsplan med förskolechefen. Nu finns en tydlig prioriteringslista – i första hand är barnens trygghet och säkerhet i fokus, och grundverksamheten med mat och vila. Är det ont om personal är det våra planerade aktiviteter, möten och planeringstid som får utgå, säger Cecilia Åhman.

Men Lärarförbundets och Kommunals huvudskyddsombud var inte nöjda med handlingsplanen som tagits fram.

– Att säkra verksamheten i förskolan är inte samma sak som att säkra arbetsmiljön för dem som jobbar där, säger Peter Hvass, huvudskyddsombud och ordförande för Lärarförbundet Kungälv.

Handlingsplanen anger exempelvis att den förskollärare som är först på plats ska se över verksamhetens behov och flytta barn och personal mellan avdelningar. Det ogillar Peter Hvass eftersom han tycker att det ökar stressen för personalen ytterligare.

– Om bemanningen inte är som det var tänkt har man redan mer att göra än vad man borde. Då ska man inte dessutom behöva springa mellan avdelningar för att fördela arbete.

Huvudskyddsombuden tog anmälan vidare till Arbetsmiljöverket, vars inspektörer reagerade på vad de såg. I slutet av oktober kom Arbetsmiljöverkets beslut eller föreläggande: en lista med krav på åtgärder Kungälvs kommun måste genomföra, annars hotar böter med 75.000 kronor.

”Vi bedömer att det finns brister i er arbetsmiljö, som kan leda till att någon blir sjuk eller skadar sig”, står det bland annat i beslutet.

– På något sätt är det här föreläggandet en bekräftelse på det vi tyckte oss se. Sättet att säkra verksamheten på gör snarare att arbetsbelastningen ökar, säger Peter Hvass.

Nu har kommunen på sig till 21 januari att undersöka hur förskolepersonalens arbetsmiljö och arbetsbelastning påverkas när bemanningen är låg, skatta riskerna för ohälsa och ta fram en ny handlingsplan som visar hur man kan förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

Johan Holmberg (S) är ordförande för bildningsutskottet i Kungälv. Så här kommenterar han Arbetsmiljöverkets vitesföreläggande:

Johan Holmberg (S).

– Det är jättetråkigt med tanke på att vi gjort en stor satsning på förskolan under förra mandatperioden. Men om Arbetsmiljöverket tycker att vi har gjort fel måste vi förstås ändra våra rutiner och bättra oss. Problemet är att vi inte får tag på vikarier när folk är sjuka. Vikariebristen är ett problem vi delar med flera andra kommuner.

Vad blir nästa steg?

– Vi ska göra en riskanalys och ta fram en ny handlingsplan i nära dialog med personal och fackliga företrädare. Och vi måste hitta lösningar för att rekrytera fler vikarier.

Kommer ni att formulera riktlinjer för när det är befogat att stänga en förskola?

– Det är klart att det måste finnas någon sådan gräns, tänker jag. Men det kan se olika ut, beroende på vilka grupper man har på förskolan. Det måste man avgöra på enheterna.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin