Läs senare

Kungälv steker lärarluncher – facket rasar

ARBETSMILJÖLärare i Kungälv kommer inte längre att få köpa lunch på skolan. Besparingar, menar Lärarförbundet – men kommunen hävdar att luncherna konkurrerar med privat verksamhet.

av Emma Olsson
30 aug 2019
30 aug 2019
Kungälv steker lärarluncher – facket rasar

Hungriga lärare i Kungälv får framöver söka sig ut på stan eller ta med matlåda. Detta sedan kommunstyrelsen beslutat sig för att slopa försäljningen av mat till kommunens anställda, som Kungälvsposten var först med att rapportera.

– I grunden handlar detta om de vansinniga beslut man får ta till för en budget i balans, säger Peter Hvass, ordförande för Lärarförbundet i Kungälv.

Som exempel nämner han att skolsektorn inför nästa år står inför stora besparingskrav för att hålla budgetmålet, 4 procent överskott.

– Vi sparar inte så mycket pengar, utan vi ska följa lagstiftningen. Och vi vill att våra luncher ska gå till eleverna och de anställda som äter pedagogisk lunch, så att de får en så bra miljö som möjligt, säger Anna Vedin, moderat utbildningsråd.

Peter Hvass, ordförande för Lärarförbundet i Kungälv.

Alla kommunanställda har haft möjlighet att äta i skolan, till en kostnad av 60 kronor per portion. Enligt Anna Vedin har det medfört att obehöriga ätit i skolmatsalen. Men lunchfrågan lyftes först av privata krögare i kommunen, som kritiserade den snedvridna konkurrensen.

Följden för lärarna blir att de får gå ut på stan, eller ta med sig mat. Något de flesta skolor inte är rustade för.

– Vi vet 9-12 enheter som behöver direkta åtgärder. Det finns inte ett ställe där du kan tillaga en enklare måltid, inte en lokal där du kan äta i lugn och ro och där det inte förekommer arbete, säger Peter Hvass.

Nu blir det rektorernas uppgift att se till att det finns lokaler.
– Där har jag haft en dialog med skolchefen, som sätter sig ner och tittar på detta. Det är klart att du ska kunna äta på din arbetsplats, säger Anna Vedin.

– Men pengarna räcker knappt idag till den undervisning vi ska bedriva. Det här är nog det mest obegåvade politiska beslut jag upplevt, säger Peter Hvass.

Nästa fråga är de pedagogiska luncherna, även detta en kostnad för skolcheferna.
– Det får rektorerna sätta sig ner och diskutera med verksamhetschefen, säger Anna Vedin.

Men Lärarförbundets kritik gäller också utebliven MBL-förhandling inför beslutet. Nu kan det bli fråga om ett tvistemål mot kommunen.

Anna Vedin, moderat utbildningsråd i Kungälv.

– Vi kommer också att uppmana våra medlemmar att ta den tid de har rätt till, att äta i trettio minuter utan att arbeta, och de tio minuter de har att ta sig till lunchen och tio minuter att ta sig därifrån, säger Peter Hvass.

Daniel Botéus är kommunjuristen i Kungälv, som utrett ärendet.
– Kommunens anställda har möjlighet att köpa lunch till lägre pris än på privata restauranger. Det finns en risk att de går till skolor och köper lunch där i stället. Jag lägger ingen värdering i det, men det kan bryta mot konkurrenslagstiftningen, säger han.

Därmed finns det en risk att många kommuner bryter mot lagen.
– Jag är ganska dåligt insatt i hur andra kommuner gör, men det Kungälv har gjort skulle kunna strida mot konkurrenslagstiftningen, säger han.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin