Läs senare

Kungälv tar strid om lönen

Kongress 2018Riv upp systemet med individuellt satta löner, kräver Lärarförbundet i Kungälv.
"Lönetävlingen ökar och det riskerar lärarnas hälsa", hävdar avdelningsordföranden Peter Hvass.

av Stefan Helte
01 jun 2018
01 jun 2018
”Dagens individuella löner är subjektivt satta och orättvisa”, säger Lärarförbundets ordförande i Kungälv, Peter Hvass. Foto: Andreas Carlsson

Lokalavdelningen i Kungälv har lagt flera kontroversiella motioner inför Lärarförbundets kongress i oktober. De har alla udden riktad mot Lärarförbundets agerande när det gäller strategiska huvudområden som löner, arbetsmiljö och professionsfrågan. Och Kungälv får stöd för flera av motionerna från stora avdelningar som Göteborg, Umeå, Borås och Huddinge.

En av motionerna handlar om att systemet med individuella och differentierade löner ska avvecklas och att ett nytt alternativt lönesättningssystem ska ersätta det.

”Vi som jobbar i förskolan och skolans värld konkurrerar i dag om vem av oss som ska ha mest i lön”, skriver avdelningen i sin motion och pekar på att Lärarförbundet målar upp bilden för medlemmarna att den här tävlingen gynnar alla. Men det stämmer inte, enligt avdelningen i Kungälv: ”Finns det vinnare finns det alltid förlorare. Vi ser i stället tecken på att den individuella och differentierade lönesättningen bidrar till att splittra lärarkåren och att den leder till ökad arbetsbelastning, ökad stress och med det ökad psykisk ohälsa bland våra medlemmar.”

Peter Hvass, ordförande i avdelningen, hävdar att de som har valt att bli lärare och förskollärare sällan har gjort det för pengarnas skull.

– Man har valt yrket för att man tycker att det är viktigt att alla ska få del av utbildning och omsorg och för att man värdesätter återkopplingen från elever, barn och föräldrar. Men allt det raseras i den lönetävling vi lärare utsätts för.

Hur då raseras?

– I ett system med individuellt satta och differentierade löner tjänar du på att skilja ut dig från dina kolleger, inte samarbeta och trampa på folk. Men den som agerar så lägger undan alla de grundläggande värderingar som är viktiga för oss pedagoger. Vi springer fortare och fortare tills vi blir sjuka.

Är det inte rimligt att den som tar utökat ansvar och som gör en extra bra prestation får lite mer betalt för detta?

– Jo, prestationer ska löna sig. Men det ska vara på förhand kända förutsättningar. I dagens lönetävling delas premien ut i efterskott utan att man förstår på vilka grunder. Många av våra medlemmar är oerhört frustrerade över detta, andra har resignerat, bara gett upp.

Vill ni återgå till tariff­systemet eller vad ska dagens system ersättas med?

– Nej, det går inte att backa in i framtiden. Och vi inser att det inte går att införa ett nytt system över en natt. Man ska kunna göra lönekarriär som lärare, men då ska det handla om tydligt utpekade karriärsteg i ungefär den riktning som den statliga utredaren Björn Åstrand föreslår med professionsprogrammet, säger Peter Hvass.

ur Lärarförbundets Magasin