Läs senare

Kunna värdera bilder viktigt för demokratin

KällkritikHallå där, Helena Dal på Statens medieråd, som kommer ut med ett nytt skolmaterial kring källkritik och bilder.

av Lotta Holmström
17 jan 2017
17 jan 2017

Varför har ni tagit fram det?

– Det är en del i regeringsuppdraget No hate, som går ut på att förebygga främlingsfientlighet och rasism.

Helena Dal, verksamhetsansvarig Information och vägledning, Statens medieråd.

Materialet ska stärka ungas ”visuella läskunnighet”. Vad innebär det?

– Bilder har en stor påverkan, inte minst genom digitala och sociala medier där unga i dag använder bilder som ett språk. Genom att lära sig tolka bilder man ser, reflektera över dem och ha ett källkritiskt perspektiv lär man sig att upptäcka propaganda.

Vad innehåller materialet?

Skolmaterial

Här finns skolmaterial att ladda ned: Länk till Statens medieråd.  

– Det är två delar. Den första handlar om att bild är ett språk, den andra om konsten att övertyga genom bilder.

Hur behöver läraren förbereda sig?

– Vi ville inte att det skulle finnas någon tröskel för att använda materialet, så lärarhandledningen är gjord som ett manus som går att följa. Materialet är i powerpoint. Blir läraren intresserad av fördjupning finns även sådant material.

Vad är målet?

– Att unga ska få upp ögonen för bildens betydelse så att de tittar mer än en gång på en bild, vänder och vrider på vad den säger och utifrån det bygger sin uppfattning. I förlängningen hoppas vi det kan förebygga extremism och stärka demokratin.

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: