Läs senare

Kvalitetsjournalistik förblir en bärande del inom förbundet

ReplikLärarförbundet är varken först eller sist med att lägga ut tidningsproduktionen. Vi måste spara åtskilliga miljoner kronor de kommande åren och har anlitat en extern aktör med stor kompetens inom branschen. Det skriver förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand, som svar på kritiken mot outsourcingen av tidningarna.

15 mar 2019

Om debattören

Johanna Jaara Åstrand

Förbundsordförande Lärarförbundet

Lärarförbundet står inför ekonomiska utmaningar och måste spara åtskilliga miljoner kronor de kommande åren. Orsaken är framför allt kongressbeslutet i oktober om sänkta medlemsavgifter med minskat budgetutrymme som följd.

Därför har beslut fattats om att minska kostnaderna för tidningsproduktionen genom att anlita en extern aktör med stor kompetens inom branschen. Lärarförbundet är varken först eller sist med att lägga ut tidningsproduktionen. Många fackförbund och organisationer har gjort det med goda resultat.

Malin Jönsson och Helena Lückner (LT 13/3) vill att frågan om vem som ska producera Lärarförbundets tidningar ska föras till förbundsrådet. Förbundsrådet kan bland annat kallas in för att vara rådgivande till förbundsstyrelsen i frågor av större principiell betydelse. Det finns ingen exakt definition av vad ”större principiell betydelse” innebär. Förbundsstyrelsen menar att en större principiell fråga som kräver dialog i förbundsrådet antingen måste beröra en avgörande tolkning av stadgarna, större förändringar gentemot kongressbeslut eller stora omvärldshändelser som påverkar Lärarförbundet.

Ingenting av det som nu beslutats om tidningsverksamheten strider mot Lärarförbundets stadgar, andra kongressbeslut eller kongressens protokollsanteckning om tidningarnas roll för att granska Lärarförbundet. Alla dessa delar förblir oförändrade. Tidningarna kommer även fortsättningsvis vara oberoende med självständig ansvarig utgivare som fattar alla publicistiska beslut och det redaktionella programmet ligger fast.

Kvalitetsjournalistik är och förblir en bärande del av Lärarförbundets medlemserbjudande.

Men Lärarförbundets medlemmar har rätt att förvänta sig medlemstidningar som ger största möjliga medlemsnytta till ett rimligt pris. Det måste vara det vägledande framåt, liksom att tidningarna ska öka sin digitala spridning och journalistiken därmed komma fler medlemmar till del.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin