Läs senare

Kvinnolönerna närmar sig männens löner

Lönegapet mellan män och kvinnor fortsätter att minska. Det visar en rapport som Medlingsinstitutet presenterade på onsdagen.

17 jun 2015

Mellan 2013 och 2014 minskade löneskillnaden mellan könen med 0,2 procentenheter, enligt Medlingsinstitutets rapport ”Löneskillnader mellan kvinnor och män 2014 – vad säger den officiella lönestatistiken?”.

Sedan 2005 har skillnaden mellan mäns och kvinnors löner minskat med 3,1 procentenheter. I dag är den i genomsnitt 13,2 procent.

Vilket yrke man har är den viktigaste förklaringen till varför män har högre lön än kvinnor.

Men det finns också en kvardröjande oförklarad skillnad mellan könen, om man till exempel tar hänsyn till yrken och utbildning. Den oförklarade skillnaden var fem procent under 2014, vilket är en minskning med nästan en procentenhet jämfört med året innan.

Hur kommer det sig att löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskar?

Svaret är huvudsakligen att arbetsmarknaden blir allt mindre könsuppdelad. Men ett delsvar är också att under senare år har kvinnor haft en bättre löneutveckling i procent än män.

ur Lärarförbundets Magasin